Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 02 oktober 2012 Proef compartimentering boezemkade bij de Ulkesluis aan het Amstelmeer op 2 oktober 2012

Dinsdag 2 oktober 2012 voert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een proef uit om kennis te op te doen over hoe te handelen bij een doorbraak van een boezemkade.

De oefening vindt onder gecontroleerde omstandigheden plaats in de kop van Noord-Holland. Bij de Ulkesluis (aan het Amstelmeer) aan de Oosthoekweg nabij Amstelmeerweg 5 nb in Slootdorp is een 'laboratorium-situatie' gecreëerd met een proefopstelling. In een waterloop zullen we een stroming opwekken met behulp van noodpompen. Vervolgens wordt onderzocht wat de beste manier is dit dicht te zetten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei materieel dat wij tot onze beschikking hebben. De proef start om 13:00 uur.

Het uitgangspunt is natuurlijk te voorkomen dat er problemen kunnen gaan ontstaan. En daar is het HHNK erg goed in, wellicht te goed, want er is bijzonder weinig kennis en ervaring opgedaan met situaties waarin het wel mis is gegaan.

In geval van een crisis of calamiteit, bijvoorbeeld wanneer een boezemkade het begeeft, is het goed te weten wat de mogelijkheden zijn om de problemen snel en adequaat aan te pakken. En welke maatregelen er getroffen kunnen worden om het gat snel te dichten en de overlast te beperken.

De oefening is in eerste instantie voor medewerkers van de buitendienst van de afdeling Waterkeringen & Wegen. Ook andere afdelingen haken aan, omdat er kennis wordt verkregen die gebruikt kan worden voor het programma voor verbetering van de boezemkades, het beheer van watersystemen, het peilbeheer, het boezembeheer en de crisisbeheersing. Daarnaast zijn ook andere waterschappen aanwezig bij de proef omdat zij geïnteresseerd zijn in de resultaten. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
d site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl