Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 11 oktober 2012 Verdere uitwerking natuurakkoord Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het rapport van de commissie Jansen, die zich op verzoek van het Interprovinciaal Overleg (IPO, de provinciale koepelorganisatie) heeft gebogen over de verdere uitwerking van het natuurakkoord tussen Rijk en provincies.

Uit het natuurakkoord dat het Rijk en de provincies in 2011 sloten, vloeiden een aantal verdelingsvraagstukken voort, waaronder de onderlinge verdeling van de € 105 miljoen voor natuurbeheer en de gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) voor de resterende verwerving en inrichting van de EHS. Een commissie onder leiding van Geert Jansen, oud-commissaris van de Koningin van Overijssel, heeft zich afgelopen maanden over die vraagstukken gebogen.

De commissie constateert in haar rapport dat er veel te weinig rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld om de internationale verplichtingen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Voor alle provincies geldt dat zij minder geld en gronden krijgen dan nodig om voortvarend te blijven werken aan het voldoen van de internationale verplichtingen. Landelijk wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ongeveer 90.000 hectare kleiner. Noord-Holland heeft al laten weten dat zij niet gaat tornen aan de huidige EHS-begrenzing en jaarlijks ongeveer € 16 miljoen extra beschikbaar zal stellen. De commissie heeft ook gesteld dat de volledige voorraad BBL-gronden (14.000 hectare) in één keer beschikbaar moet worden gesteld. Dit advies wijkt af van het natuurakkoord, waarin was gesteld dat er een 'knip' zou worden gemaakt: 6.000 ha nu en 8.000 ha na de evaluatie in 2016. Dit standpunt is positief voor de provincies, maar uiteindelijk beslist het Rijk hierover.

Gedeputeerde Bond: "De commissie had geen gemakkelijke klus. Het ging eigenlijk om een verdeling van de minnen. Maar nu ook het verdelingsvraagstuk rond is, kunnen we in elk geval na twee jaar stagnatie weer de uitvoering oppakken. We kunnen wel door blijven praten, maar er komt echt geen geld meer bij vanuit Den Haag. We moeten nu zelf onze verantwoordelijkheid nemen en weer aan de slag gaan."

Op maandag 15 oktober 2012 bespreekt gedeputeerde Bond de uitkomsten van het rapport met de Statencommissie Ruimte en Milieu. De resultaten worden daarna verwerkt in de definitieve Agenda Groen, waarover GS en PS eind 2012 besluiten.

Zie de website van het IPO, www.ipo.nl, voor het volledige rapport van de commissie Jansen (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl