Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 19 oktober 2012 Openstelling Subsidie Natuur en Landschapsbeheer (SNL) Noord-Holland

Ook dit jaar stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland geld beschikbaar voor natuurbeheer. Met de openstelling van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) zetten GS alle bestaande en lopende afspraken binnen het SNL voor natuurbeheer voort. Een investering van ruim € 6,5 miljoen.

Evenals vorig jaar gaat de provincie geen nieuwe overeenkomsten aan. Alleen particulieren en organisaties die de afgelopen jaren al subsidie kregen maar waarvan de subsidieperiode is afgelopen, kunnen ook dit jaar aanvragen indienen.

De aanvraagperiode voor (voortzetting van) subsidiëring loopt van 15 november tot en met 31 december 2012. Met het SNL wordt natuur- en landschapsbeheer gefinancierd. Het SNL richt zich op twee soorten natuurbeheer. Het gaat om natuurbeheer door natuurbeherende organisaties (zoals Landschap Noord-Holland), maar ook door agrariërs en andere particuliere beheerders.

Met deze SNL-openstelling worden alle bestaande en lopende afspraken gecontinueerd. Door Rijksbezuinigingen is nog onduidelijk hoeveel geld er in de toekomst voor (particulier) natuur- en landschapsbeheer beschikbaar is. Daarom gaat de provincie nu geen nieuwe overeenkomsten aan.

Mogelijk nieuwe contracten

Voor bepaalde soorten van beheer wordt er met dit besluit wel de mogelijkheid open gehouden om nieuwe contracten aan te gaan. Het is echter nog maar de vraag of er ook echt geld beschikbaar komt. Dit betreft bijvoorbeeld terreinen die al zijn verworven en ingericht voor natuurbeheer, maar waarvan het beheer nog niet gesubsidieerd wordt, maar ook vormen van primair natuurbeheer (natuurboeren).

Dit is beheer waar GS positief tegenover staan, maar waarvoor op dit moment geen duidelijkheid is over de financiële ruimte om hiervoor subsidie te verlenen.

GS verwachten dat de financiële gevolgen van het natuurakkoord voor Noord-Holland eind 2012 duidelijk worden. Met een openstelling van € 1,- hebben GS de mogelijkheid om nog dit jaar te besluiten tot een ophoging, zodat subsidie voor beheer in 2013 beschikbaar komt. Of deze mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruikt wordt, is dus afhankelijk van de financiële ruimte en de te stellen prioriteiten.

Natuurbeheerplan

Op 20 september 2012 stelden GS al het "Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012" vast, waarin staat waar de provincie welke soort natuurbeheer wenst. Meer informatie over het Natuurbeheerplan en de SNL-regeling is te vinden op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl