Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 31 oktober 2012 Groen licht voor vissen in Noordkop

Kleine handelingen hebben soms een groot effect. Zo ook in de Noordkop. Bij De Helsdeur, Doggersvaart en Scheidingsvliet nabij Den Helder heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op een eenvoudige en relatief goedkope manier de visknelpunten opgelost. Vissen kunnen nu via deze punten van de Noordzee de polder in zwemmen.

gemaal De Helsdeur

Bij gemaal De Helsdeur is twee jaar geleden het knelpunt opgelost. Nu zijn met een eenvoudige maatregel ook de knelpunten Doggersvaart en Scheidingsvliet aangepast. Van de terugslagklep tussen het Noord-Hollands kanaal en de Doggersvaart is de bediening aangepast en in de terugslagklep van het knelpunt Scheidingsvliet is een opening van circa tien centimeter gemaakt. Op deze manier kunnen vissen langs het knelpunt zwemmen van de Schermerboezem naar de polder Het Koegras.

Meer aal gespot

In het afgelopen jaar hebben de plaatselijke beroepsvissers merkbaar meer jonge Aal aangetroffen in de polder dan in de jaren van vóór het oplossen van de knelpunten. Naast de Aal profiteren in de Noordkop ook andere vissen van deze voorzieningen, zoals stekelbaars, spiering en Fint. Met het oplossen van de knelpunten heeft de populatie dus merkbaar een groter en veelzijdiger leefgebied gekregen.

Betere waterkwaliteit

Een goede en gevarieerde visstand is van belang voor het ecosysteem. Vissen staan relatief hoog in de voedselketen en zijn afhankelijk van het voorkomen van andere kleine beestjes die als voedsel dienen. Als die er niet zijn, kunnen er ook geen vissen leven. Daarom zijn vissen een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit. Van belang is dat er voldoende paai- en opgroeigebied is voor de vissen. Met het oplossen van de knelpunten hebben we een belangrijke stap in de goede richting gezet ter verbetering van de waterkwaliteit. Naast het oplossen van vismigratieknelpunten legt het hoogheemraadschap visvriendelijke / natuurvriendelijke oevers aan om nog meer in de leefomgeving van vissen en andere organismen te voorzien. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl