Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 11 januari 2013 Beheer Zandige kust in overeenkomst vastgelegd

Op 9 januari 2013 hebben PWN, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een beheerovereenkomst gesloten betreffende het beheer van de zandige kust.

Aanleiding voor de overeenkomst is de vaststelling van de Legger Zandige Kust door het Hoogheemraadschap. Door deze vaststelling werd een verhoging van de werkdruk ervaren door alle betrokken partijen. Met het sluiten van een integrale beheerovereenkomst, waarin het vertrouwen in en respect en waardering voor elkaars rol de basis vormt, is dit bezwaar ondervangen.

In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd met betrekking tot het toestaan van dagelijks beheer ten behoeve van natuur, recreatie en drinkwatervoorzieningen. Op deze wijze kunnen de natuurbeheerders hun reguliere beheertaken binnen vastgestelde kaders van de waterkering uitvoeren. Hiermee is de inspanningsplicht bij de betrokken organisaties minder intensief en hoeft het hoogheemraadschap niet voor elke afzonderlijke beheeractiviteit een watervergunning te verlenen. In de praktijk is dit een bevestiging van de goede wijze waarop de organisaties nu al met elkaar omgaan.

De feestelijke ondertekening vond plaats op een locatie in Egmond, na een bezoek aan een ontgraven natte duinvallei als voorbeeld van de samenwerking in het duingebied met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Hoogheemraad Kees Stam: "Met deze overeenkomst onderstrepen we opnieuw de goede samenwerking die is ontstaan tussen partijen die allemaal hun eigen specifieke insteek hebben en daarom niet vanzelfsprekend als elkaars bondgenoten worden gezien". (bron: Landschap Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl