Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 24 januari 2013 Onderzoek gewasbeschermingsmiddelen in water akkergebieden Noord-Holland Noord

Gewasbeschermingsmiddelen Noord-Holland Noord-Holland is een landbouwprovincie, met mooie groene landerijen en productieve akkers. Het vruchtbare akkerland levert veel op. Helaas heeft deze opbrengst een keerzijde.

Om al deze agrarische productie te beschermen, wordt er veel gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Met name in periodes van veel neerslag bestaat er de kans dat de stoffen van de erven wegspoelen en in ons oppervlaktewater terecht komen. We noemen dit erfemissies.

Onderzoek

Om te kijken welke stoffen - en in welke hoeveelheden - in het water terechtkomen, doen we in de periode 2011-2015 onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in ons gebied. In 2011-2012 zijn er op vier locaties in met name de Wieringermeer en Wieringerwaard metingen verricht. Het betrof gebieden die gedomineerd worden door akkerbouw.

Normoverschrijding

In het oppervlaktewater in deze akkergebieden werden het afgelopen onderzoeksjaar maar liefst dertig verschillende stoffen aangetroffen. Gelukkig werden er nauwelijks normen overschreden. Daarnaast werden er ook vier verboden middelen aangetroffen: dinoterb, diuron, metalaxyl, dnoc.

Hoewel de akkerbouw veel minder problemen geeft dan bijvoorbeeld de bollenteelt, is het aantreffen van zoveel gewasbeschermingsmiddelen vanuit de akkerbouw in het oppervlaktewater zorgwekkend.

Samenwerking

Inmiddels zijn we in overleg met (vertegenwoordigers van) agrariërs en producenten van gewasbeschermingsmiddelen om te kijken hoe de erfemissie van deze stoffen is terug te brengen. Zo waren we op 21 januari 2013 aanwezig op een informatieavond van LTO Noord in de Beemster. We gaven hier een presentatie aan een groep betrokken akkerbouwers. De rapportage werd enthousiast ontvangen.

Samen met alle betrokken partijen werken we aan vermindering van de erfemissie en een verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie over het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw via www.hhnk.nl (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl