Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 29 januari 2013 De Vismigratierivier: een uniek, baanbrekend natuurherstelproject

logo Programma naar een Rijke Waddenzee Op dinsdag 22 januari 2013 heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep "De Nieuwe Afsluitdijk", het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk in ontvangst genomen. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat de Vismigratierivier technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en Waddenzee.

Slingerende ecologische verbinding

Kern van het project is de aanleg van een slingerende ecologische verbinding voor vis, gelokaliseerd naast de spuisluizen van Kornwerderzand. Door de grote lengte van de rivier (6 kilometer) is de overgang van zout naar zoet water geleidelijk, waardoor veel soorten trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Aan beide kanten is de rivier af te sluiten, zodat zout water uit de Waddenzee de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer niet aantast. Door de afsluitbaarheid is er evenmin een risico voor de veiligheid.

Uniek in de wereld

De auteurs van de studie geven aan dat de Vismigratierivier op wereldschaal baanbrekend is. Nederland kan door dit project weer echt voorop gaan lopen op waterbouwgebied.

De Vismigratierivier

Een belangrijke mijlpaal

Initiatiefnemers voor de Vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen en de Vereniging Verantwoord Beheer IJsselmeer. "De positieve haalbaarheidstoets is een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van de Vismigratierivier", zegt Arjan Berkhuysen, directeur van mede-initiatiefnemer Waddenvereniging. Directeur Joop Bongers van Sportvisserij Nederland stelt: "een flinke stap op weg naar de noodzakelijke verbetering van de visstand".

De Nieuwe Afsluitdijk

Namens de stuurgroep 'De Nieuwe Afsluitdijk' bedankte gedeputeerde Tineke Schokker het Programma naar een Rijke Waddenzee voor het haalbaarheidsonderzoek.

Ze gaf aan dat het rapport een vervolg is op het eerder ontvangen initiatiefdocument. De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Daarmee is het een directe vertaling van de ambitie Natuur uit de Ambitieagenda Afsluitdijk. Het rapport is een goede stap richting de realisatie van de ambitie Natuur.

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Harlingen. Rijk en Regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon 'De Afsluitdijk'. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen Rijk en Regio voor een veilige, duurzame en toekomstbestendige dijk

Meer informatie over de vismigratierivier op http://www.rijkewaddenzee.nl/ (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl