Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 30 januari 2013 Kennis delen proef zoetwaterberging op Texel

In opdracht van de provincie Noord-Holland is op Texel de innovatieve proef zoetwaterberging gestart. De proef loopt tot 2014. Een belangrijk doel van de pilot is om de kennis die opgedaan wordt te delen met de agrarische sector. De provincie heeft daarvoor de website Proef Zoetwaterberging opgezet.

Op deze website staat meer uitleg over de techniek en is actuele informatie via het 'dashboard' te volgen. Er wordt een nieuwsbrief verstuurd en er worden bijeenkomsten georganiseerd voor de agrarische sector. Hans Smit schrijft een blog en is ook te volgen op . Elke laatste vrijdag van de maand om 13.30 uur geeft bollenteler Hans Smit een rondleiding over zijn perceel. Aanmelden kan via . De rondleidingen vinden plaats op: 22 februari, 22 maart, 26 april en 31 mei 2013.

Op het perceel van bollenteler Hans Smit is een proefopstelling aangelegd die ervoor zorgt dat overvloedig zoetwater van het perceel in het bassin wordt opgeslagen. Hans Smit kan zo in droge tijden zelf in zijn zoetwaterbehoefte voorzien.

start zoetwaterberging texel
Met een spreekwoordelijke 'druk op de knop' heeft Joke Geldhof, gedeputeerde Water en Wonen van de provincie Noord-Holland, de technische installatie ingeschakeld.

Kennis en bewustwording bij agrariërs vergroten

Met de proef wil de provincie Noord-Holland de bewustwording bij agrariërs over zelfvoorzienendheid vergroten met als doel: minder last van droogte- en verziltingschade tijdens droge perioden. Gedeputeerde Geldhof: "Met de aanleg van een goed werkend systeem waarmee agrariërs zelf zoetwater kunnen opslaan om tijdens droge perioden te gebruiken, wordt op bedrijfsniveau kennis van wateropslag opgedaan. Deze kennis wordt actief gedeeld met de agrarische sector."

Zoetwatertekort

De pilot wordt op Texel uitgevoerd, omdat agrariërs op het eiland nu al problemen hebben met verdroging en verzilting. De komende decennia neemt de beschikbaarheid van zoetwater af, terwijl de vraag naar zoetwater zal toenemen.

De aanvoer van zoetwater wordt minder regelmatig doordat de regenpatronen veranderen: in korte perioden valt meer regen en perioden van droogte duren langer. Agrariërsgaan de gevolgen ondervinden van de verminderende beschikbaarheid van zoetwater.

LTNO-Noord, gemeente Texel en HHNK onderschrijven belang proef

De proef is in december 2013 gestart, in het bijzijn van o.a. de gemeente Texel, LTO-Noord, Hoogheemraadschap Hollandsch Noorderkwartier (HHNK) en provincie Noord-Holland. Zij onderschrijven allen het belang van de proef. Bestuurder Jan Prins van LTO-Noord: "Het is belangrijk de bevindingen te vertalen naar mogelijkheden voor waterberging op het vaste land". Het in kaart brengen van de haalbaarheid van zelfvoorzienende zoetwaterberging op het vaste land, als alternatief voor zoetwater uit het oppervlaktewatersysteem, vormt een belangrijk onderdeel van de proef zoetwaterberging. Ook Wethouder Edo Kooiman van de gemeente Texel erkent het belang van de proef voor de agrarische sector op Texel en volgt de ontwikkelingen op de voet. Hoogheemraad Cees Mantel van HHNK is geïnteresseerd in de bevindingen van de proef en wijst op het lastige waterbeheer op Texel. "Enerzijds moet het wateroverschot van de winter uitgemalen worden, zodat agrariërs in het voorjaar snel hun land op kunnen. Anderzijds mag het uitmalen niet te lang duren, zodat in de zomer voldoende zoetwater voor agrariërs beschikbaar is."

Proefopstelling

Een consortium van Oranjewoud, Acacia Water, DLVPlant, Alterra en Deltares heeft de proefopstelling in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgewerkt en aangelegd. Op het proefperceel zijn drainagebuizen en een afvoer van het dak van de schuur aangesloten op een verzameldrain die naar een bassin leidt. Het bassin en de verzameldrain zijn verbonden door een regelunit die twee kanten opwerkt.

De regelunit meet de waterkwaliteit. Overvloedig water van het perceel en regenwater vanaf het dak van de schuur wordt alleen opgeslagen in het bassin als de kwaliteit voldoende is. Met de regelunit stuurt de teler in de droge tijd de juiste hoeveelheid water via dezelfde verzameldrain naar het perceel. Daarnaast wordt een extra proef gehouden op een deel van het proefperceel naar de werking van druppelirrigatie. Om te kunnen vergelijken worden ook op een perceel van een bollenteler in de Schermer bij Alkmaar metingen verricht. Daar wordt de waterbalans bijgehouden.

Metingen live volgen via dashboard

Tijdens de proef worden parameters gemeten zoals: het waterpeil van het bassin, de grondwaterstand, de bodemvochtigheid en het zoutgehalte in het perceel. De actuele informatie is te zien op een 'dashboard'. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl