Technologie & Milieu: 06 maart 2013 Noord-Holland steekt ruim 400.000 euro in uitvoeringsprogramma Biomassa

Gedeputeerde Staten hebben besloten de resterende middelen van het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011 in te zetten voor verdere uitvoering van het speerpunt Biomassavergassing van de provincie Noord-Holland.

Biomassavergassing maakt onderdeel uit van het Koersdocument Duurzame Energie.

Op 5 juli 2013 2010 hebben Provinciale Staten het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011 vastgesteld. In totaal was er voor dit project 1,9 miljoen euro beschikbaar. Omdat inmiddels uit een evaluatie gebleken is dat biomassavergassing een zeer kansrijk onderdeel is, is de resterende ruim € 400.000 bestemd voor de verdere uitvoering van dit speerpunt.

In het Koersdocument Duurzame Energie is biomassavergassing een speerpunt. Dit document heeft de provincie Noord-Holland begin 2012 vastgesteld. Concreet betekent de inzet van de ruim € 400.000 dat de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

In een latere fase besluiten Gedeputeerde Staten over de concrete bedragen die aan de verschillende activiteiten worden toegekend. (Bron: prov. nh)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl