Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 11 maart 2013 Panel Milieufederatie Noord-Holland (MNH) positief over dynamisch kustbeheer Kust Noord-Holland

Uit een enquête onder de deelnemers aan het online panel van de Milieufederatie Noord-Holland blijkt dat natuurminnende Noord-Hollanders positief denken over dynamisch kustbeheer. Dat geldt zowel voor het toepassen van zandmotoren t.b.v.

de kustveiligheid als voor het toestaan van meer dynamiek langs de Noord-Hollandse kust. De resultaten van de enquête vormen een steun in de rug voor de inzet van MNH als het gaat om het meedenken over het kustbeleid van het rijk en de provincie.

Zandmotoren

Er wordt behoorlijk positief gedacht over het werken met zandmotoren. Zo vindt 70% een zandmotor een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. En 90% geeft aan dat als een zandmotor beter is voor het onderwaterleven en dat het een goed alternatief lijkt voor reguliere suppleties. Verder geeft bijna 70% aan dat als de zandmotor naar verwachting werkt, het een exportproduct kan worden voor Nederland.

Als het gaat om de effecten op het landschap, dan is maar 2% van mening dat een zandmotor er niet uit ziet. Alleen als het gaat over gevaarlijke stromingen zijn de respondenten verdeeld: als een zandmotor hiertoe leidt dan is 30% tegen een zandmotor, 29% staat er dan neutraal tegenover en 32% is er dan niet tegen.

Zandmotor in de Kop van Noord-Holland?

Op de vraag wat men vindt van het idee om in de toekomst in de Kop van Noord-Holland (ten noorden van Petten) te werken met (een) zandmotor(en) wordt het antwoord ‘ik vind het een interessante gedachte, vooral omdat het niet alleen wat oplevert voor kustveiligheid, maar ook voor de natuur’ het vaakst aangevinkt (door 36% van de respondenten). Goede tweede is de opvatting dat eerst goed gekeken moet worden hoe het werkt bij de huidige zandmotor in Delfland en dat pas als blijkt dat het daar goed werkt, we een zandmotor hier kunnen overwegen (door bijna 30% aangevinkt). Ruim 21% kan geen mening vormen - men zegt er te weinig vanaf te weten. Slechts 1% heeft aangevinkt ‘ik ben tegen, omdat ik denk dat het kustlandschap sterk zal veranderen’.

Dynamisch kustbeheer

Sinds 1990 wordt geleidelijk aan meer dynamiek toegestaan in het duin. Dit betekent dat zand, wind en water weer meer vrij spel krijgen. Het merendeel van de respondenten kent één of meer plekken waar al sprake is van dynamisch kustbeheer. Bijna 70% kent de Kerf bij Schoorl, 50% kent ook jonge duinvorming aan de zuidwestkant van Texel, 30% kent de spontaan aangroeiende duinen bij Groote Keeten en ruim 45% kent de Noordwest Natuurkern in Nationaal Park Zuid Kennemerland. Daarnaast weten veel mensen nog meer plekken te noemen waar sprake is van dynamiek in het duin. Vaak genoemd worden: de Slufter op Texel, het Kennemerstrand bij IJmuiden, de Waddeneilanden (anders dan Texel), en het gebied tussen Heemskerk en Schoorl.

Goed voor de natuur

Op de vraag waarom dynamisch duinbeheer goed zou zijn, scoort ‘goed voor de natuur’ het hoogst. 82% van de respondenten is het daarmee eens. 52% van de respondenten is het ermee eens dat dynamisch kustbeheer de toeristische aantrekkelijkheid van de kust verhoogt; ook 52% is het er mee eens dat dynamisch kustbeheer goed is voor de kustveiligheid.

Op de vraag: welke voordelen ziet u nog meer, worden vaak genoemd: kostenbesparing (goedkoper beheer) en biodiversiteitsverhoging.

De respondenten denken vooral dat dynamisch kustbeheer goed is voor het landschap, omdat er meer afwisseling komt (70%). 63% van de respondenten is van mening dat dynamisch kustbeheer goed samengaat met recreatie en toerisme: er valt dan meer te beleven, en er is meer afwisseling. Er is weinig angst dat alles onder het zand waait (6%). Ruim 70% is van mening dat dynamisch kustbeheer overal langs de kust mag worden toegepast zolang het niet ten koste gaat van de veiligheid.

Bij een storm waarbij zand wegslaat, vindt 70% van de respondenten het mooi om de krachten van de natuur bezig te zien. Een veel kleiner deel van de respondenten vindt het beangstigend dat het zand wegspoelt (25%); 30% van de respondenten vindt het vervelend voor de strandtenthouders als er zand wegspoelt.

Bron: Milieufederatie Noord-Holland. Meer informatie over deze enquête op www.mnh.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl