Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 13 maart 2013 Provinciale Staten van Noord-Holland stellen definitieve Agenda Groen vast

Op 11 maart 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de definitieve Agenda Groen vastgesteld. In deze agenda staat wat de provincie de komende jaren wil doen op het gebied van natuur, landschap en recreatie.

De nieuwe Agenda Groen is het provinciale antwoord op de rijksbezuinigingen en decentralisatie van groentaken. De provincie heeft in de agenda vastgelegd dat zij niet tornt aan de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden) en jaarlijks Ä 16 miljoen extra ter beschikking stelt voor investeringen in natuur- en recreatiegebieden. Om boeren in EHS-gebieden zekerheid te geven, wordt de koopplicht binnen de EHS weer ingevoerd. Ook blijft de provincie bijdragen aan de Nationale Parken. De Agenda Groen bevat ook een aantal scherpe keuzes, zoals het voornemen de beheersubsidie voor weidevogels effectiever in te zetten, door in de toekomst alleen nog subsidies te geven voor weidevogelbescherming in gebieden waar levensvatbare, forse populaties zitten. Ook start de provincie een aantal pilots om private financiering van groen aan te boren en om het beheer goedkoper uit te voeren.

Verder treedt de provincie uit het Recreatieschap Geestmerambacht. Over de voorwaarden gaat de provincie komende maanden in overleg met de andere deelnemers van het schap.

Moties en amendementen

Om de bescherming van de voormalige Nationale Landschappen (zoals Laag Holland en het Groene Hart) te garanderen, hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om deze gebieden in de toekomst te beschermen als 'bufferzone'. Dit is een zwaarder beschermingsregime dan 'Nationale Landschappen', waardoor bebouwing in deze gebieden lastiger wordt.

Eerder schrapte de provincie al de locatie Oostzanerveld voor de pilot beheerarme natuur. De provincie start een verkenning naar een geschikte locatie voor deze pilot, in nauw overleg met overheden, natuurbeherende organisaties en andere belangenorganisaties. Het gebied Oostzanerveld is hiermee niet uit beeld; het wordt meegenomen in de verkenning.

Zorgvuldig proces

Bij de totstandkoming van de Agenda Groen zijn veel partijen betrokken geweest.

Gedeputeerde Bond: "Dit is een agenda die van onderop tot stand is gekomen. Alle partijen hebben input geleverd voor een agenda Groen met draagvlak. Na een periode van afwachten, voorbereiden en praten, gaan we nu weer aan de slag in het landelijk gebied. Betrokken en nuchter afmaken waar we aan begonnen zijn".

De Statenfracties spraken tijdens de behandeling op 11 maart 2013 ook hun lof uit voor het zorgvuldige proces en de goede samenwerking met belangenpartijen.

Programma Groen

Nu de grote lijnen van het nieuwe beleid zijn vastgesteld, zullen de Gedeputeerde Staten op korte termijn het Programma Groen (PG) vaststellen.

Hierin staan alle projecten die in 2013 op provinciale financiering kunnen rekenen en welke subsidieregelingen de provincie openstelt. De verwachting is dat dit programma eind maart 2013 wordt vastgesteld. Dan gaat het licht definitief op 'groen' en kunnen diverse projecten met de uitvoering starten. Het PG wordt jaarlijks geactualiseerd.

Zie het dossier Agenda Groen op www.noord-holland.nl voor meer informatie. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl