Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 juni 2013 Jaap Bond nieuwe ambassadeur Lokale Klimaatagenda

De Noord-Hollandse gedeputeerde Duurzame Energie, Jaap Bond, volgt Tanja Klip op als klimaatambassadeur voor de Lokale KlimaatAgenda. Bond spant zich in om initiatieven rond duurzame energie te (laten) realiseren. Daarvoor worden diverse vormen van ondersteuning ingezet. Bond is voorzitter van de in 2012 opgericht Energy Board in Noord-Holland Noord en sinds mei 2013 ook voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. Daarin geven tien overheidspartners richting aan samenwerking in de Energy Valley-regio.

Gerichte ondersteuning vanuit de provincie

Naast de aanjagers vanuit de Energy Board en de inzet van specialisten vanuit Energy Valley op lokale projecten, is het Servicepunt Duurzame Energie hierin een belangrijke speler. Het Servicepunt ondersteunt gemeenten bij beleidsvorming en realisatie van (collectieve) projecten. Elke gemeente in Noord-Holland kan hier gebruik van maken en profiteren van het feit dat moederorganisatie DWA landelijk opereert en daarbij ontzettend veel kennis vergaart.

Invoering Participatiefonds

Naast de inzet van kennis wordt ook financiële ondersteuning geboden vanuit het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE-NH). Dit fonds is nu in oprichting en wordt gefaseerd ingevoerd. Op termijn kan het fonds worden opgehoogd tot maximaal € 85 miljoen. Het accent ligt op het participeren in duurzame projecten van bedrijfsleven. Focus van het provinciale duurzame energiebeleid ligt bij energiebesparing in de gebouwde omgeving, zonne-energie en biomassavergassing. Innovatie, maar ook aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, loopt daar als een rode draad doorheen.

Tanka Klip heeft energiesporen verdiend

Jaap Bond volgt Tanja Klip op, die haar functie als gedeputeerde van de provincie Drenthe begin dit jaar heeft verruild voor die van dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn. Klip heeft haar sporen als klimaatambassadeur verdiend. Zij was onder meer betrokken bij het inspirerende 'Energie Transitie Park' in Wijster, maar ook bij vele andere duurzaamheidsinitiatieven in de provincie Drenthe.

Voor meer informatie, zie www.lokaalklimaatbeleid.nl (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl