Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 03 juli 2013 Terugblik Ambtelijk Café Servicepunt Duurzame Energie van donderdag 13 juni 2013

Donderdag 13 juni 2013 organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie haar jaarlijkse Ambtelijk Café. Een inspirerende ochtend, waarbij ontmoeting en kennisdeling centraal stond. Ruim veertig gemeentelijke en regionale klimaatcoördinatoren, medewerkers van de provincie en het team Servicepunt Duurzame Energie waren aanwezig in het duurzame Haarlemse stadskantoor Raakspoort. Onderstaand een korte impressie van het programma met een diversiteit aan actuele energiegerelateerde thema's.

Na het welkomstwoord van gastheer wethouder Rob van Doorn en gedeputeerde Jaap Bond volgde een toelichting op het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE-NH) en het PV-fonds Maatschappelijk Vastgoed. Aan de inrichting van beide fondsen wordt momenteel hard gewerkt. De verwachting is dat de fondsen richting het einde van het jaar opengesteld zullen worden.

Aansluitend gaf René Jansen, coördinator van het servicepunt, een kort overzicht van enkele projecten vanuit de in september 2012 afgesloten Noord-Hollandse Energieafspraak tussen de provincie en alle Noord-Hollandse gemeenten. Tijdens haar Bestuurlijke Congres komend najaar (14 november 2013) reikt het Servicepunt Duurzame Energie weer de jaarlijkse Awards uit aan de gemeenten die hier goede resultaten op bereiken. Er zijn Awards weg te geven in vier categorieën: de Ambitie Award, de Award Duurzame Energie Productie, de Award Energiebesparing en - nieuw dit jaar - de Corporatie Award. Genomineerden worden bepaald op basis van de cijfers uit de CO2-Monitor in combinatie met eigen motivatie. Voordrachten en motivaties zijn vanaf nu van harte welkom via . Meer informatie over het Bestuurlijk Congres en de Awards vindt u zeer binnenkort op onze website. De presentatie van dit eerste programmaonderdeel van het Ambtelijk Café is 'Slimme Financieringsconstructies' vertelde Debby de Rijk van Gemeente Haarlemmermeer over de ervaringen met het Duurzaam Dienstenbedrijf Haarlemmermeer. Daarna werd onder andere ingegaan op de diensten die het ESCO Servicecenter (de komende drie jaar onderdeel van het Servicepunt Duurzame Energie) kan bieden. Meer informatie over slimme financieringsconstructies vindt op http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/ In de sessie kwamen de ervaringen en resultaten uit het pilotproject voor duurzame schilrenovatie van corporatie De Woonschakel in Medemblik aan bod. In dit pilotproject is onder andere succesvol gebruik gemaakt van het instrument BouwTransparant. Daarnaast werd in deze sessie een vooruitblik gegeven op een leertraject rondom de kansen van conceptueel bouwen dat momenteel met ondersteuning van het Servicepunt loopt.

Bij de sessie 'Energiebesparing bij particuliere woningeigenaren' gaven drie vertegenwoordigers van praktijkvoorbeelden in de provincie uitleg over hun aanpak. In de Gooi- en Vechtstreek zijn de tien regiogemeenten onlangs gestart met een gezamenlijke campagnematige aanpak gericht op energiebesparing bij particuliere woningeigenaren. In Haarlem is een sleutelrol weggelegd voor koepelcampagne 'De Groene Mug'. Vanuit Castricum vertelde één van de zeer actief betrokken bewoners over hun duurzame burgerinitiatief CALorie over hun buurtaanpak. Meer informatie is te vinden op http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

De sessie 'Warmte- en koudenetten' liet de kansen zien voor warmtenetten in Noord-Holland. Drie pijlers zijn hierbij van belang: 1) aansluiting bij de denkkaders van ontwikkelaars en vastgoedbeheerders, 2) minimalisatie van de maatschappelijke kosten en 3) een nieuw marktmodel. Aan de hand van ervaringen in de Metropoolregio Amsterdam werd duidelijk dat door meer en goede samenwerking veel meer mogelijk is.

En tenslotte ging de sessie 'Woonlasten en energiearmoede' in op het naar verwachting ook in Nederland snel groeiende probleem van energiearmoede. Een steeds groter wordende groep huishoudens kan de energierekening steeds moeilijker betalen en komt hiermee in de problemen.

Ervaringen uit stadsdeel Amsterdam Nieuw-West lieten zien dat het inzetten van bewoners als energiecoach en goede samenwerking met bijvoorbeeld de dienst schuldpreventie een manier kan zijn om dit aan te pakken. Tijdens deze sessie werd onder andere geciteerd uit de scriptie.

Rondleiding

Het Ambtelijk Café werd afgesloten met een netwerklunch waar de aanwezigen konden napraten over de thema's van die ochtend. Voor geïnteresseerden was er ook nog een rondleiding door het duurzame Raakspoort-gebouw.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde ochtend met een prima sfeer en hoopt de deelnemers volgend jaar weer te ontmoeten tijdens het Ambtelijk Café. (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl