Technologie & Milieu: 17 juli 2013 Planten en dieren beter beschermd in Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Het college van B&W heeft een gedragscode voor de Flora- en Faunawet vastgesteld. De gedragscode moet ervoor zorgen dat de gemeente Den Helder nog beter voor de natuur gaat zorgen. Zo mogen nesten niet verstoord worden als er vogels broeden en bij het schoonmaken van de sloten moet rekening gehouden worden met het tijdstip waarop dat plaatsvindt.*

Gedragscode

De code beschrijft diverse maatregelen om schade bij ruimtelijke ingrepen en beheer- en onderhoudsactiviteiten aan flora en fauna te voorkomen of te beperken. Dit houdt in dat volgens een vast werkprotocol wordt gewerkt door medewerkers van de buitendienst en aannemers bij verbouwingen en bouw- en ruimtelijke projecten.

Leidraad

Naast de gedragscode is een leidraad opgesteld waar in kaart is gebracht welke bijzondere natuur we in Den Helder hebben,zoals leefgebieden voor orchideeën, rugstreeppadden, vissen, vleermuizen etc. en waar deze bijzondere natuur zich ongeveer bevindt. Hierdoor kunnen gericht maatregelen genomen worden voor de bescherming van bijzondere soorten.

Pia Bruin, wethouder Beheer en Openbare Ruimte: "Door het zorgvuldig om te gaan met planten en dieren hopen we de beschermde soorten in Den Helder te behouden en de natuurwaarden van het openbaar groen te verhogen."

De Gedragscode en de Leidraad flora- en faunawet zijn te downloaden via www.denhelder.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl