Technologie & Milieu: 19 juli 2013 Presentatie Servicepunt Duurzame Energie aan Statencommissies

Jaap Bond, gedeputeerde Duurzame Energie, heeft maandag 10 juni 2013 het Duurzaam Energiebeleid uitgebreid toegelicht aan de Statencommissies Ruimte & Milieu (R&M) en Water, Economie & Bestuur (WEB).

Duurzaam Energiebeleid

Nadere toelichting op de werkzaamheden van Energy Valley, de Energy Board en het Servicepunt Duurzame Energie (SDE) werden achtereenvolgens gegeven door Gerrit van Werven, Paul Korting en René Jansen. In verschillende presentaties komen de projecten en resultaten van de drie onderdelen van het Duurzaam Energiebeleid van de provincie naar voren.

Projecten SDE

Namens het SDE vertelde René Jansen kort over de projecten en werkwijze van het SDE. Drie projecten uit het werkplan 2013 die nader worden toegelicht, zijn Duurzaam Bouwen (DuBo Consulent & Innovatiesnelweg), Warmtenetten MRA en ESCO Service Center. (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl