Technologie & Milieu: 27 september 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen Natuurbeheerplan 2014 vast

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Natuurbeheerplan voor 2014 vastgesteld. Dit plan beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en natuurbeheer gewenst is en of gebieden in aanmerking komen voor natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer.

Het natuurbeheerplan laat zien voor welke locaties natuurbeherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aan kunnen vragen. De provincie Noord-Holland versterkt de subsidies via de Dienst Regelingen op basis van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Meer informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden is te vinden bij www.portaalnatuurenlandschap.nl

Subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer van het SNL kan elk jaar tussen half november 2013 en eind december 2013 voor het volgende jaar worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen.

Het vastgestelde Natuurbeheerplan, de nota van beantwoording en de bij het plan behorende kaarten zijn in te zien op de website www.noord-holland.nl van de provincie, bij het thema groen, onder subsidies.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl