Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 november 2013 Gedeputeerde Staten Noord-Holland akkoord met projectplan herstructurering windturbines

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn akkoord met het ontwerp-projectplan waarmee de herstructurering van verouderde en solitaire windturbines in de provincie vorm gegeven moet worden.

Met de herstructurering kan de provincie de eerder afgesproken aanvullende taakstelling van het Rijk van 105,5MW opvangen.

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid voor wind op land op 17 december 2012 is door Provinciale Staten ook besloten om te komen tot de herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen. Hiervoor is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een herstructureringsbepaling opgenomen.

In de bepaling staat onder meer dat het bouwen van een nieuwe windturbine, buiten de Wieringermeer, pas is toegestaan als er elders twee verdwijnen en als de nieuwe turbine onderdeel uitmaakt van een lijnopstelling van ten minste zes turbines. De bepaling is wel al in de PRVS opgenomen, maar het desbetreffende artikel treedt pas in werking als het voorstel er ligt over de manier waarop de bepaling zou moeten worden toegepast.

Met de vaststelling van het ontwerp-projectplan geven GS verder richting aan hoe het voorstel er uit zou moeten komen te zien. Zo wordt er een keuze gemaakt om bij de herstructurering een regisserende rol te kiezen op hoofdlijnen, waarbij de provincie het voortouw neemt voor het aanwijzen van locaties en het proces actief begeleidt door partijen bij elkaar te brengen.

Het ontwerp-projectplan wordt nu ter consultatie voorgelegd aan de Commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten. Daarna wordt het definitief door GS vastgesteld.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl