Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 november 2013 Texel: Meer grondstoffen, minder restafval, lagere kosten

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het college van Texel heeft besloten om vanaf 2014 de afvalinzameling anders aan te pakken. Het doel is meer grondstoffen aan de bron te scheiden waardoor er minder afval het eiland afgevoerd hoeft te worden. Om dit te bereiken wordt de service voor het ophalen van de waardevolle grondstoffen verhoogd en die voor het uiteindelijke restafval verminderd.

Voor inwoners van Texel wordt het straks gemakkelijker om de waardevolle grondstoffen als GFT, plastic, oud papier dicht bij huis aan te bieden. De afvalstoffenheffing wordt door meer te scheiden vanaf 2014 verlaagd met 6,5 %.

Op dit moment wordt ongeveer 50 % van het huishoudelijk afval op Texel gescheiden ingezameld. De landelijke ambitie is vastgesteld op 65 %. Het college gaat voor de ambitie om in 2020 70 % van al het voor hergebruik geschikt huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Dat past binnen de doelstellingen van Texel als duurzaam eiland. Om deze doelstelling te bereiken zijn een aantal maatregelen nodig. Deze worden vanaf 2014 in verschillende stappen uitgevoerd.

Het streven is dat de doelstellingen in 2020 zijn bereikt.

In de loop van 2014 wordt over gegaan tot het tweewekelijks inzamelen van het plastic. Vanaf het najaar van 2014 wordt het GFT vaker opgehaald en het restafval minder vaak. Met de verenigingen wordt overlegd over een structurele huis aan huis inzameling van oud papier.

Doordat meer grondstoffen met een marktwaarde worden ingezameld en minder afval verbrand, zijn de verwerkingskosten lager. Door de combinatie van efficiënte inzameling met een ander type huisvuilwagen wordt de afvalstoffenheffing in 2014 verlaagd met € 16,66 voor meerpersoons-huishoudens en met € 10,34 voor eenpersoonshuishoudens.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl