Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 14 februari 2014 Luchtkwaliteit Noord-Holland volgt landelijke trend

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Naar verwachting zijn er ten opzichte van eerdere rapportages in 2015 iets meer plekken waar in Noord-Holland de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) wordt overschreden.

Deze toename is toe te schrijven aan een hogere raming voor NO2 in de landelijke achtergrondconcentraties in 2015. Dit is één van de conclusies uit de Monitoringsrapportage 2013 van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Noordvleugel, dat op 11 februari 2014 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is vastgesteld. Het RSL Noordvleugel is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL moet ervoor zorgen dat lucht schoner wordt zodat Nederland binnen de door Europa gestelde termijnen zal voldoen aan de Europese grenswaarden op het gebied van fijn stof (PM10, grenswaarde vanaf juni 2011 ) en stikstofdioxide (NO2, grenswaarde vanaf 2015).

Knelpunten stikstofdioxide en fijn stof

In de prognose voor 2015, het jaar waarin er aan de NO2-norm voldaan moet worden, resteren er nog overschrijdingslocaties in Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert in 2014 voor deze locaties aanvullende maatregelen uit.

Het aantal overschrijdingslocaties fijnstof (PM10) in Noord-Holland is gedaald ten opzichte van de vorige monitoringsrapportage. Dit heeft voornamelijk te maken met de introductie van een verfijnde berekeningsmethode waarmee het inzicht in de fijnstofconcentraties in de IJmond is verbeterd. In de IJmond resteert een fijnstofknelpunt op de Noordersluisweg (Noordzijde van het sluizencomplex). Alhoewel het hier geen woonlocatie betreft, liggen er wel enkele woonboten. De provincie overlegt met de gemeente Velsen hoe hier mee om te gaan. U kunt het volledige rapport downloaden via www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl