Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 04 maart 2014 Duurzaam watersysteem zet bollenteelt op hoger peil - nieuw vijzel-gemaal in Schagen

HHNK logoBron: HHNK - Ten zuiden van 't Zand in de gemeente Schagen hebben we een nieuw vijzel-gemaal 'Z-uit' gebouwd. Samen met vijf vergrote duikers en een waterberging nabij De Stolpen verminderen we hiermee de kans op wateroverlast in de polder Z van de Zijpe- en Hazepolder. Bovendien verbeteren de productieomstandigheden van agrariërs.

Het gemaal kan circa 110.000 liter per minuut afvoeren naar het Noordhollands Kanaal. Dat is vergelijkbaar met de inhoud van ruim zeven vrachtwagens. Bij droogte kan het gemaal zoet water vanuit het Noordhollands Kanaal de polder in laten stromen. Zo beschikken de agrariërs over voldoende water voor hun landbouwproductie.

Wateroverlast te lijf

Vorig jaar is nabij De Stolpen een droge waterberging van 17 hectare aangelegd. In tijden van zware regenval bergt dit gebied tijdelijk overvloedig water. De waterberging is echter niet voldoende om het totale bergingstekort op te lossen.

In overleg met agrariërs is gekozen om de capaciteit van het gemaal 'Z-uit' te vergroten. Hierdoor verminderen we de kans op wateroverlast en zijn de economisch kostbare teelten in de polder beter beschermd. Daarnaast verbeteren de mogelijkheden voor wateraanvoer in droge periodes. Voldoende maatregelen om droge voeten te houden tot in de volgende eeuw.

Samenwerking

Een nieuw gemaal in combinatie met het aanpassen van het watersysteem is een dure oplossing. Deze investering is alleen mogelijk dankzij een financiële bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Voor het verkrijgen van deze subsidie werken we nauw samen met de Provincie Noord-Holland.

Optimaal systeem

De bouw van het gemaal legt een basis om het lokale watersysteem nog verder te verbeteren. Hierbij kijken we naar het optimaliseren van de wateraan- en afvoer. De uitwerking van het plan gebeurt de komende tijd in overleg met agrariërs.

Vergelijkbare aanpak

We passen de gecombineerde aanpak toe in meerdere polders in de kop van Noord-Holland, bijvoorbeeld in 't Hoekje, tussen 't Zand en Groote Keeten, Polder AB, Polder NM en in de Anna Paulownapolder. Ook voor deze polders geldt dat zowel de kans op wateroverlast wordt verminderd als de agrarische productie wordt verbeterd, dankzij steun van het Europese fonds voor Plattelandsontwikkeling.

Ruimte voor water

Droge zomers, hevige regenbuien, zeespiegelstijging. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ons klimaat verandert. Om te zorgen dat de inwoners van Noord-Holland in de toekomst droge voeten houden, investeren we in maatregelen tegen wateroverlast en watertekort. Meer informatie op www.hhnk.nl/ruimtevoorwater

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl