Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 06 maart 2014 Communicatie met omgeving speerpunt bij natuurprojecten op Texel

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Dit voorjaar worden bijeenkomsten georganiseerd over de plannen voor diverse natuurprojecten op Texel. De provincie, gemeente, LTO Noord, Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw hebben dit begin maart 2014 afgesproken.

In december 2014 vorig jaar hebben deze partijen een overeenkomst gesloten over de verdeling van de landbouw- en natuurgrond op Texel. Hierdoor kunnen natuurprojecten na jarenlange stilstand nu voortvarend worden opgepakt en kan de landbouw zich verder ontwikkelen. De partijen hebben een aanpak opgesteld om te komen tot definitieve plannen voor de inrichting van de natuurgebieden Waal en Burg, Dorpzicht, Hanenplas en De Bol. Hierin is de communicatie met de omgeving speerpunt.

Gedragen plannen

Gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van de stuurgroep waarin de partijen zitting hebben, vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt na de jarenlange onzekerheid. Ook onderstreept hij het belang van het betrekken van alle belanghebbenden. 'We willen graag de aanwezige kennis en ideeën betrekken en zoveel mogelijk benutten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we straks plannen uitvoeren, die gedegen en gedragen zijn.' Hiervoor heeft de stuurgroep per gebied afspraken gemaakt.

Inrichting Waal en Burg

Dit voorjaar wordt een plan opgesteld voor de inrichting van dit natuurgebied en het versterken van de recreatiemogelijkheden. Hiervoor worden gesprekken met direct belanghebbenden gevoerd en komen er twee klankbordgroepen: één met grondeigenaren, pachters en aanwonenden en één met vertegenwoordigers van overige belanghebbenden, zoals dorpsraden en ondernemersverenigingen.

In overleg met hen worden verschillende varianten voor de inrichting uitgewerkt, waarbij de voor- en nadelen in kaart worden gebracht. Hierbij zal ook nadrukkelijk naar de situatie rond de 'De Staart' worden gekeken.

Naar verwachting kan voor de zomer het conceptplan tijdens een inloopavond worden toegelicht. Dan kunnen alle belanghebbenden op Texel hun mening over het plan geven en is er ruimte voor het inbrengen van suggesties en ideeën. De stuurgroep neemt uiteindelijk het besluit over het plan dat wordt uitgevoerd.

Dorpzicht en Hanenplas

Ook voor Dorpzicht en Hanenplas vindt naar verwachting voor de zomervakantie een inloopbijeenkomst plaats om de conceptplannen voor de inrichting toe te lichten.

Ook vinden gesprekken met direct belanghebbenden plaats. Enkele jaren geleden is voor de inrichting van beide gebieden een conceptplan opgesteld dat tijdens verschillende bijeenkomsten aan de omgeving is toegelicht. De plannen worden voor de inloopbijeenkomst eerst geactualiseerd en ook hier kunnen reacties en ideeën worden ingebracht.

De Bol

Natuurmonumenten werkt een voorstel uit over de afronding van dit natuurgebied, in overleg met de direct betrokkenen. Als hier duidelijkheid over is, dan zal hierover met de omgeving worden gecommuniceerd.

De bijeenkomsten worden onder meer aangekondigd met een advertentie in de Texelse Courant, en op de websites van provincie en gemeente.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl