Technologie & Milieu: 20 maart 2014 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland van start

Met ingang van 1 april 2014 gaat het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland (PDENH) van start. In februari namen Gedeputeerde Staten de laatste formele besluiten om tot de oprichting van het Fonds over te kunnen gaan.

Het Fonds is er op gericht om provinciale participaties aan te kunnen gaan op het gebied van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen. Provinciale Staten waren in het voorjaar van 2013 akkoord gegaan met de instelling van het Fonds. (bron: Energy Board Noord-Holland Noord)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl