Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 03 april 2014 Provincie Noord-Holland stelt conceptkaarten zoekgebieden windlocaties vast

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland heeft de concept-kaarten vastgesteld waarop is aangegeven waar windturbines in het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet nog geplaatst kunnen worden.

De concept-kaarten worden gebruikt in het proces om te komen tot een beperkt aantal locaties voor windturbines buiten het windpark Wieringermeer, ter vervanging van oude, solitaire windmolens elders in de provincie. Het gaat daarbij om de groei van het opgesteld vermogen in Noord-Holland met 105,5MW, die voortvloeit uit de afspraken die de gezamenlijke provincies met het Rijk hebben gemaakt. Voor het overige blijft het beleid van de provincie dat er geen windmolens op land bij moeten komen. Omdat er ook windmolens verdwijnen gaat het uiteindelijk om rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel maximaal ongeveer acht locaties.

De kaarten zijn het resultaat van een intern onderzoek naar de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines, met inachtneming van vooral landelijke regelgeving en de eisen die de provincie eerder al had vastgelegd voor de herstructurering. Zo mogen turbines niet geplaatst worden in een weidevogelleefgebied, de Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, een aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap. Ook moeten de turbines op minimaal vier maal de ashoogte afstand staan van gevoelige bebouwing, zoals woningen, scholen en zorgcentra. Een groot deel van provincie valt daarmee als zoeklocatie al af.

Een andere beperking is de eis dat turbines geplaatst worden in een lijnopstelling of een park van minimaal zes turbines. Dat betekent dat ook kleinere locaties afvallen die daar de ruimte niet voor bieden. Verder geven de kaarten ook aan op welke plaatsen turbines alleen mogelijk zijn met een ontheffing waar de provincie zelf geen invloed op heeft. Zo worden weliswaar rondom Schiphol nog locaties voor windturbines aangegeven, maar daarvoor gelden (hoogte)beperkingen die worden gereguleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Luchtverkeersleiding.

De kaarten moeten gezien worden als een voorstudie. Ze worden de komende maanden nog verder verfijnd en na vaststelling van de definitieve versies meegenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die naar verwachting aan het begin van de zomer gereed komt en vooral in zal gaan op de meest kansrijke initiatieven. Ook bij de NRD kunnen daarom locaties nog afvallen. Na de NRD volgt in het najaar nog een zogeheten planmer, waarin de milieu-effecten van de plaatsing van windturbines wordt onderzocht. Het proces moet uiteindelijk eind 2014 leiden tot de aanwijzing van de definitieve locaties waar de herstructurering van windturbines mogelijk is.

De brief aan Provinciale Staten en de kaarten + toelichting zijn te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl