Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 18 april 2014 HHNK bespreekt waterissues met koning

HHNK logoBron: HHNK - Op 15 april 2014 arriveerde koning Willem-Alexander op Texel voor een werkbezoek. Voornaamste doel was de opening van het Zeewiercentrum van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), 's middags. In de ochtend maakte de koning een rondrit over het eiland en werd hij onder meer door collega's van HHNK bijgepraat over diverse wateronderwerpen.

Bovenin de mast van de TESO-boot wappert de koninklijke standaard wanneer de veerboot afmeert. Begeleid door TESO-directeur De Waal stapt de koning aan wal en in de bekende donkerblauwe bus. Zijn einddoel van de dag is de opening van een nieuw Zeewiercentrum bij het NIOZ. De teelt van zeewier kan als biomassa efficiënt gebruikt worden voor de productie van voeding, veevoer, chemicaliën, energie en brandstof. Bovendien kost de teelt niets. Het NIOZ doet grensverleggend onderzoek naar de mogelijkheden van dit schijnbare Ei van Columbus.

Zilte grond

Voor het zover is, krijgt de koning een breed beeld voorgeschoteld van Texel en water. En dan met name zoet water of het gebrek eraan. Zo werd hij bij Zilt Proefbedrijf van Marc van Rijsselberghe uitgebreid bijgepraat over het pioniersonderzoek van dit bedrijf naar de verbouw van zilte en zouttolerante gewassen op de verzilte bodem van Texel. Belangrijk werk, want de verwachting is dat veel landbouwgrond in de wereld langzaamaan zal verzilten.

Zoet water op Texel

Na een rit langs bezienswaardigheden arriveerde de bus aan het eind van de ochtend bij juttersmuseum Kaap Skil. In het museum was er een korte ontmoeting met gemeente-raadsleden en dijkgraaf Luc Kohsiek. Vervolgens vertelden diverse mensen over verschillende watergerelateerde onderwerpen met de koning, zoals zee-archeologie en de geschiedenis van potvis Johannes.

Samen met ondernemer Arnold Langeveld en Don Boot van de gemeente besprak HHNK-er Michiel Scheijer met de koning de verbetering van de zoetwaterhuishouding op Texel. Want voldoende schoon en zoet water is een van de kerntaken van HHNK, maar op Texel ook een uitdaging. Samen met de Texelaars werkt HHNK diverse plannen uit, bijvoorbeeld voor alternatieve teeltmethoden. De onderzoeken van Zilt Proefbedrijf sluiten hier mooi bij aan.

Waddenzeedijk

Daarna praatte HHNK-er Tanja Heringa samen met Herman Ridderinkhof van het NIOZ en Pieter de Vries van de gemeente de koning bij over de innovatieve dijkversterking van de Waddenzeedijk. HHNK voert de dijkversterking uit, als onderdeel van 's Rijks Hoogwater-beschermingsprogramma. Dit project staat onder direct toezicht van de Tweede Kamer en er wordt strak gestuurd op kosten en planning.

Binnen die strakke kaders proberen we samen met de omgeving te zoeken naar mogelijkheden om andere maatschappelijke waarden dan alleen waterveiligheid te combineren met de dijkversterking. Zoals de zandige versterking van de Prins Hendrik-dijk. Hier wordt de overgang tussen land en zee weer 'zacht' gemaakt.

Volgens het NIOZ goed voor vogels, zeehonden en een geleidelijker overgang van zoet naar zout water, wat de verzilting in de achterliggende polders kan remmen.

Marine

Het was goed te merken dat de koning destijds lang werkzaam was als watermanager: zijn vragen en interesse getuigden van veel kennis van zaken. Na het bezoek stapte de koning aan boord van het opleidingsschip Van Kinsbergen. Dit marineschip bracht hem terug naar de Den Helder.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl