Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 30 april 2014 Noord-Holland: Ontwerpnatuurbeheerplan 2015 ter inzage

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpnatuurbeheerplan voor 2015 vastgesteld. Het ligt tot en met 9 juni 2014 ter inzage. Het Natuurbeheerplan 2015 beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en beheer gewenst is en voor welke locaties natuurbeherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidie voor natuur- en landschapsbeheer kunnen aanvragen.

Ter inzage

Het natuurbeheerplan met alle bijbehorende documenten kunt u hieronder downloaden. U kunt de kaarten ook bekijken via de kaartviewer - maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/natuurbeheerplan/. Ook is het ontwerpnatuurbeheerplan in te zien op alle gemeentehuizen in Noord-Holland en op het kantoor van de provincie. Belanghebbenden kunnen tussen 28 april 2014 en 9 juni een zienswijze indienen. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten (GS) in september 2014 een besluit over het definitieve natuurbeheerplan 2015. Dit plan is leidend voor subsidieaanvragen in 2015.

Geen vaarlandvergoeding meer

Op basis van het ontwerpnatuurbeheerplan is de vaarlandvergoeding vanaf 2015 niet meer beschikbaar. Dit is een subsidie voor agrariërs en natuurbeheerders die natuurbeheer uitvoeren op locaties die alleen over water bereikbaar zijn. De subsidie wordt vooral aangevraagd in de veenweidegebieden vlak boven Amsterdam.

GS willen het budget voor natuurbeheer zo effectief mogelijk inzetten. Omdat de uitvoeringskosten van de vaarvergoeding hoog zijn en de vergoeding niet gekoppeld is aan de kwaliteit van het beheer, willen GS de beschikbare middelen op alternatieve wijze gaan inzetten voor natuurbeheer.

Voor agrarisch natuurbeheer zijn al diverse andere subsidies beschikbaar.

Collectief aanvragen

Op dit moment kan agrarisch natuurbeheer aangevraagd worden via een collectief beheerplan door een gebiedscoördinator. Met ingang van 2016 zal de aanvraag via collectieven van agrarische grondgebruikers lopen. Meer informatie over de wijze van aanvragen is te vinden op de website Portaal Natuur en Landschap www.portaalnatuurenlandschap.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl