Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 30 april 2014 Gemeente Hollands Kroon: Zo maaien wij de bermen

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon heeft in het buitengebied ruim 600 kilometer wegberm in beheer. Voor de verkeersveiligheid moeten deze bermen worden beheerd. Dat gebeurt in drie rondes. Hieronder leest u hoe de wegbermen in het buitengebied van Hollands Kroon de komende jaren worden gemaaid:

Voorjaarsronde

Van half mei 2014 tot half juni 2014 wordt, in het kader van verkeersveiligheid, alleen de eerste meter langs de verharding gemaaid. Ook worden alle kruisingen en gevaarlijke punten volledig gemaaid.

Zomerronde

Van half juli 2014 tot half augustus 2014 worden, in het kader van verkeersveiligheid, alleen de kruisingen en gevaarlijke punten gemaaid.

Najaarsronde

Van september 2014 tot half oktober 2014 worden alle bermen gemaaid, inclusief alle wegsloten (voor zover in eigendom van de gemeente). Zo voldoen we aan de schouwplicht vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Verkeerstechnische objecten

Het gras rondom verkeerstechnische objecten zoals reflectorpaaltjes wordt zoveel mogelijk meegemaaid met de voor- en najaarsronde.

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

De manier waarop de bermen in Hollands Kroon worden gemaaid vloeit voort uit keuzes over de kwaliteit die de openbare ruimte in Hollands Kroon moet hebben.

Die keuzes liggen vast in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Het college van burgemeester en wethouders stelde het plan in mei 2013 vast. Na de zomer behandelt de gemeenteraad het plan. Daarna komt er een definitief Kwaliteitsplan waarin de kwaliteit per locatie (zoals het buitengebied of de woonkernen) wordt vastgesteld.

Ongewenste begroeiing

Treft u ongewenste begroeiing in de bermen, zoals distels en reuzenberenklauw, aan? Maak dan telefonisch (088 3215000)of via ons Meldpunt schade en ongemak openbare ruimte - www.hollandskroon.nl - een melding. De gemeente schakelt vervolgens de aannemer in om deze begroeiing te verwijderen.

Aannemer

De gemeente heeft voor het maaien van de bermen en de sloten een contract afgesloten met de aannemerscombinatie KZ Aanneming & Groenvoorziening uit Wieringerwerf, Vermaire uit Breezand en Zuidema groenvoorziening uit Slootdorp.

Deze combinatie zorgt de komende drie jaar voor het onderhoud van de bermen en sloten in de gemeente Hollands Kroon.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl