Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 30 april 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland keuren faunabeheerplan algemene soorten 2014-2019 goed

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) hebben het geactualiseerde Faunabeheerplan voor Algemene Soorten van de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland voor de periode 2014-2019 goedgekeurd.

Dit faunabeheerplan (FBP) is de basis voor ontheffingsaanvragen van de FBE voor planmatig beheer in Noord-Holland voor de periode 2014-2019, van de diersoorten: knobbelzwaan, meerkoet, smient, wilde eend, haas, vos, ekster en daarnaast voor het voorkomen van onnodig lijden van dieren, zoals na een aanrijding. Voor damherten, ganzen en de omgeving van Schiphol zijn aparte faunabeheerplannen opgesteld. In een FBP beschrijft de FBE waarom beheer van diersoorten nodig is en hoe het kan worden uitgevoerd zonder dat de instandhouding van de soorten in gevaar komt. De Flora- en faunawet vereist dat GS faunabeheerplannen goedkeuren.

Voorgelegd

Tijdens het schrijven van het FBP heeft de FBE hier concepten van voorgelegd aan de Dierenbescherming en de Faunabescherming.

De provincie heeft het FBP aan het Faunafonds voorgelegd. Deze onafhankelijke organisatie heeft positief geadviseerd. Het Faunafonds heeft een breed bestuur, met vertegenwoordigers van landbouw-, jagers- en dierenwelzijnsorganisaties, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en wetenschap.

De Faunabeheereenheid

Het FBP is opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. De FBE is een onafhankelijke stichting, erkend door GS. Het bestuur van de FBE bestaat uit vertegenwoordigers van: Federatie Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschap Noord-Holland, LTO, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Gemeentewaterleidingen Amsterdam en het Goois Natuurreservaat. Het belangrijkste doel van de FBE is om binnen de kaders van wetgeving en provinciaal beleid te komen tot gezamenlijke plannen voor faunabeheer. Op basis van een goedgekeurd plan kan de FBE een ontheffing voor planmatig beheer van een soort aanvragen.

Zie ook http://www.fbenoordholland.nl

Meer informatie

Het Faunabeheerplan algemene soorten is te downloaden op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Holland www.fbenoordholland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl