Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 23 mei 2014 Klankbordgroepavond levert veel nuttige input voor inrichtingsplan Waal en Burg

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De eerste bijeenkomst van de klankbordgroepen voor Waal en Burg heeft veel nuttige ideeën opgeleverd voor de inrichting van dit natuurgebied midden op Texel.

Zo'n 45 aanwonenden en andere belanghebbenden dachten op 13 mei 2014 tijdens levendige sessies mee over onder meer de recreatiemogelijkheden, de ontsluiting van het gebied en het waterplan om de natuur in het gebied natter te maken.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de nieuwe projectsite onder de aandacht gebracht.

De aanwezigen hadden onder meer suggesties over de wijze waarop het gebied wandelend, fietsend of te paard kan worden beleefd. Anderen gaven aan dat daarbij de kwetsbare delen van de natuur moeten worden ontzien. Ook werd geopperd om meer uitkijkpunten te creëren en meer excursies in het gebied te organiseren. Veel deelnemers vonden het belangrijk dat er bij de Staart fysieke maatregelen worden getroffen om de snelheid te beperken. Bordjes of een drempel zijn onvoldoende. Tips waren er ook over het realiseren van parkeerplaatsen.

De klankbordgroepleden dachten in groepjes mee over de inrichting van het gebied en konden op kaart wensen intekenen Tijdens de bijeenkomst werden er ook zorgen geuit. Komt er bijvoorbeeld meer ganzenoverlast? En hoe garanderen we dat de omgeving geen overlast krijgt als er een nieuw waterpeil komt om de gewenste nattere natuur te realiseren? Belangrijke punten die de provincie en de partnerorganisaties meenemen in het verdere planproces. Zij willen zorgvuldig met deze zorgen omgaan.

De deelnemers gingen in groepjes uiteen nadat programmamanager Nora Koppert en omgevingsmanager en ecoloog Anton Heesterbeek uitleg hadden gegeven over het doel en de kaders waarbinnen kon worden meegedacht. Nora Koppert is blij met het resultaat van de avond: 'we hebben veel nuttige input gekregen, hier wordt het plan zeker beter van. Ideeën die passen bij de natuurdoelstellingen en uitvoerbaar zijn, nemen we mee. En het is ook goed te weten waar de zorgen liggen, zodat we hier verdere actie op kunnen ondernemen'.

Er waren twee sessies, één met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, natuurliefhebbers en andere belangenorganisaties en één met omwonenden, grondeigenaren en pachters. De avond maakt onderdeel uit van het proces om te komen tot een gedragen inrichtingsplan. De komende weken wordt de inbreng bekeken. Voor de zomervakantie vindt de volgende klankbordgroepavond plaats.

Na deze tweede bijeenkomst stellen we een conceptplan op, dat we tijdens een inloopavond in het najaar aan de omgeving toelichten. Dan kunnen alle belangstellenden op Texel hun mening over het plan geven en is er ruimte voor het inbrengen van de laatste suggesties en ideeën. De stuurgroep (waarin de bestuurders van de betrokken organisaties deelnemen) neemt uiteindelijk het besluit over het plan dat wordt uitgevoerd. De provincie hoopt dat eind 2014 kan worden gestart met de voorbereiding van de uitvoering, zodat vanaf 2015 de daadwerkelijke inrichting kan starten.

Informatie over het plan en het verdere proces is te vinden op de nieuwe projectsite. Hier vindt u ook informatie over andere projecten op Texel waar de provincie en partners de natuur verder ontwikkelen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl