Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 04 juni 2014 Onderzoeksvoorstel herstructurering windmolens Noord-Holland ter inzage - informatieavonden 24, 25 en 26 juni 2014

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn akkoord met de zogeheten 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD) voor de herstructurering van windturbines op land.

In de NRD wordt een voorstel gedaan welke effecten van windturbines onderzocht zouden moeten worden in een milieueffectrapportage en hoe gedetailleerd dat gedaan zou moeten worden. Het is een volgende stap in het proces om te komen tot een (beperkt) aantal locaties voor windturbines ter vervanging van oude, solitaire windmolens in de provincie.

Begin april 2014 publiceerde de provincie een drietal concept-kaarten van Noord-Holland waarop is aangegeven waar windturbines in het kader van het herstructureringsprogramma mogelijk wel en niet geplaatst kunnen worden. Zo mogen turbines vanwege landelijk beleid niet in een weidevogelleefgebied, de Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, een aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap worden neergezet. Ook moeten de turbines op minimaal vier maal de ashoogte afstand staan van gevoelige bebouwing, zoals woningen, scholen en zorgcentra. Een groot deel van de provincie viel daarmee als zoeklocatie af. De overgebleven locaties worden nu onderzocht en beoordeeld op onderwerpen zoals het effect van windturbines op de flora en fauna, het aantal woningen dat met geluid of slagschaduw te maken krijgt en het effect op toerisme of landbouw.

Inwoners van Noord-Holland kunnen van 19 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 een schriftelijke zienswijze indienen. In die zienswijze kunnen ze aangeven welke effecten er ook nog zouden moeten worden meegenomen in de Milieueffectrapportage, en op welke manier dat gedaan zou moeten worden. In september 2014 geven Gedeputeerde Staten daar een reactie op in de Nota van Beantwoording. Daarbij kan besloten worden de zienswijze wel of niet mee te nemen in de Milieueffectrapportage.

Over de NRD en de herstructurering windturbines zijn drie informatiebijeenkomsten gepland.

Bij deze bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op het project, de procedure en hoe een zienswijze kan worden ingediend. De informatieavonden zijn op 24 juni 2014 in Velsen-Zuid, 25 juni 2014 in Schagen en 26 juni 2014 in Medemblik.

De Notitie is te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl