Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 30 juni 2014 Rekenmodel Ecofys herstructurering van windenergie klaar

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De herstructurering van windenergie op land draagt met 105,5 MW bij aan de taakstelling die de provincie vanuit het Rijk heeft meegekregen voor windenergie op land: 685,5 MW per 2020.

Daarnaast zorgt deze aanpak per saldo voor een afname van de hoeveelheid turbines: voor iedere nieuwe windturbine worden er twee gesaneerd.

De herstructurering van Wind op Land betekent in de praktijk vaak dat initiatiefnemers van nieuwe windparken op zoek gaan naar eigenaren van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen. Eigenaren kunnen ook zelf het initiatief nemen en in contact treden met initiatiefnemers.

Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van mogelijke herstructurering van windlocaties heeft de provincie Ecofys verzocht om een rekenmodel te ontwikkelen om de waarde van zowel nieuwe als bestaande locaties te kunnen berekenen. Het concept-rekenmodel is in een zogenaamde expertmeeting met onder andere vertegenwoordigers van de brancheorganisaties gedeeld en aangescherpt.

Het rekenmodel biedt initiatiefnemers van nieuwe windparken en eigenaren van bestaande - mogelijk te saneren - molens de gelegenheid om een indicatieve kosten-baten analyse voor hun eigen situatie te maken. Door het invoeren van technische data (oa. capaciteit en MW), inkomsten, operationele kosten en gegevens over de financiering geeft het rekenmodel een indicatieve waardebepaling voor nieuwe locaties en een indicatieve restwaarde bepaling van bestaande molens.

Conclusies Ecofys

Het rekenmodel is op aanvraag beschikbaar voor initiatiefnemers, eigenaren van mogelijk te saneren windturbines en brancheorganisaties. Stuur daartoe een mail naar

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl