Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 17 juli 2014 Ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland vastgesteld. De uitvoeringsregeling ligt van 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014 ter inzage.

Ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie inzien

Onderaan dit bericht is de ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland als download beschikbaar. De ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie is ook in te zien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Wij verzoeken u bij inzage op het kantoor van de provincie telefonisch een afspraak te maken tel: 023-5144068.

Ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie

Wij hebben besloten om de Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland te vervangen door een nieuwe uitvoeringsregeling. De uitvoeringsregeling geeft aan hoe gecompenseerd moet worden als er aantasting is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ecologische verbindingszones (evz) of weidevogelleefgebied. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is aangegeven wanneer ingrepen in de EHS, evz en weidevogelleefgebied toegestaan zijn en dat ingrepen gecompenseerd moeten worden. De uitvoeringsregeling is dus een uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Zienswijze indienen

Van 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014 kan een ieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie. Uw zienswijze kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van A.B.H. Blakborn, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie'.

Ontvangen zienswijzen worden opgenomen in een Nota van beantwoording. Daarin volgt een beschrijving van de aard van en het ambtelijk advies over de ingediende zienswijzen. Gedeputeerde Staten betrekken dit bij hun besluitvorming over de definitieve Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie, die voorzien is in november 2014.

Meer informatie op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl