Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 24 juli 2014 Voortgangsrapportage Nationaal Energieakkoord positief over provincies

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op vrijdag 20 juni 2014 werd de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Energieakkoord (NEA) door Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie, aangeboden aan Sociaal Economische Raad voorzitter Wiebe Draijer.

Nijpels feliciteerde de heer Draijer met het succes van de uitvoering: "Een gepast afscheidscadeau voor de scheidend voorzitter." Een groot deel van de afspraken is in gang gezet. Een akkoord van 47 partijen met 159 afspraken, waarvan nu 139 ook daadwerkelijk zijn gestart. In zijn presentatie benadrukte Nijpels dat het akkoord onomkeerbaar is.

Nijpels prees de rol van provincies en gemeenten. "Zij werden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en pakken die verantwoordelijkheid ook op." Provincies hebben voor wind op land afspraken gemaakt met het kabinet. Het NEA bevestigt niet alleen deze 'wind op land'-afspraken, maar versterkt deze ook door bijvoorbeeld aanvullende overeenkomsten betreffende de participatie en de ontwikkeling van een gedragscode. Nijpels benadrukte dat de "verhoudingen in energieland nu fundamenteel gaan veranderen, het accent gaat verschuiven van centraal naar decentraal". SER-voorzitter Draijer gaf aan verheugd te zijn dat het breed gedragen akkoord nu ook maatschappelijk is gaan leven. Een belangrijk winstpunt was volgens hem dat 'het nu transparant is wie wat moet doen."

Windenergie op land: grote stappen vooruit

Het IPO en de provincies spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de windenergieafspraken. De provincies hebben, volgens afspraak, voldoende ruimte gereserveerd voor windenergie op land. De belangrijkste uitdaging ligt nu in het faciliteren van de aanleg van windparken met een vermogen van 6.000 MW. Het IPO en de provincies zetten zich in om in goed overleg met omwonenden, gemeenten en projectontwikkelaars de inpassing van windparken zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarbij is het van groot belang dat de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord over de voorwaarden voor participatie en de gedragscode van sector en maatschappelijke organisaties nu snel concreet worden gemaakt.

Provinciale inzet energietransitie

Naast windenergie zetten IPO en provincies zich - onder de paraplu van het NEA - ook in voor het verminderen van energiegebruik en het bevorderen van energie-opwekking met hernieuwbare technologie. Uitgangspunt is de 'trias energetica': eerst besparen, dan energie hernieuwbaar opwekken en tot slot opwekking van energie met (bij voorkeur) schone(re) fossiele bronnen. De provincies willen stimuleren dat de energietransitie de ontwikkeling van de duurzame economie aanjaagt.

IPS2E

De provincies hebben onlangs besloten intensief te gaan samenwerken bij de realisatie van een duurzame economie. Onder de naam 'IPS2E', zijn ze een overkoepelende samenwerkingsvorm aangegaan. Naast de uitvoering van de provinciale taken en verantwoordelijkheden binnen de NEA zullen de provincies in het nieuwe samenwerkingsverband de voortgang monitoren, de samenwerking met externe/derde partijen vorm geven, de onderlinge samenwerking faciliteren en coördineren en in gezamenlijkheid de belangen (laten) behartigen.

Meer over het Energieakkoord: www.ipo.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl