Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 03 oktober 2014 Terinzagelegging Structuurvisie voor aanwijzing herstructureringsgebieden Wind op land

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Om te kunnen voldoen aan de opgave van het Rijk om in totaal 685,5 MW aan windenergie op land ruimtelijk mogelijk te maken, heeft de provincie onderzocht waar in de provincie dat mogelijk is. Voor een besluit daarover is een wijziging nodig van de Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en het beleidskader Wind op Land.

Naast het Windpark Wieringermeer en de bestaande turbines moet er nog ruimte gezocht worden voor een resterende opgave van 105,5 MW netto om te komen tot 685,5MW.

De provincie Noord-Holland wil ruimte bieden voor de resterende opgave door herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen.

Uitgangspunt daarbij is onder andere dat voor elke nieuwe turbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines worden geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes. Het vermogen mag daarbij toenemen. De provincie heeft onderzocht op welke locaties - zogenoemde herstructureringsgebieden - dergelijke clusteropstellingen mogelijk zijn.

Om eind 2014 een definitief besluit te kunnen nemen over de herstructureringsgebieden, is een wijziging nodig van de Structuurvisie Noord-Holland 2040, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en het beleidskader Wind op land. Onderdeel van dit proces is het vaststellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een milieueffectrapportage (MER).

Gedeputeerde Staten hebben deze documenten op 2 september 2014 in een voorlopig besluit vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraakprocedure.

Ter visie

De volgende documenten liggen ter visie voor inspraak van 26 september 2014 tot en met 7 november 2014:

De onderliggende onderzoeken kunt u eveneens inzien. Een officiële zienswijze is hierop niet mogelijk, omdat de onderzoeken verwerkt zijn in het beleidskader, de Structuurvisie en de PRV. Desgewenst kunt u wel een opmerking over deze documenten maken, maar deze worden niet als zienswijze behandeld.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 26 september 2014 tot en met 7 november 2014 uw zienswijze indienen, bij voorkeur via het digitale zienswijzeformulier www.formdesk.com/pnh/zienswijze_wind_op_land

U kunt ook uw zienswijze per mail sturen aan of per post aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M.A. Norman, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld bij uw zienswijze s.v.p. het kenmerk: 370556.

Informatiebijeenkomsten

In oktober 2014 houden wij drie regionale informatiebijeenkomsten over de stukken die ter inzage liggen. Deze openbare bijeenkomsten worden gehouden op:

Alle avonden starten om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de herstructurering Windenergie op Land vindt u de projectpagina Wind op Land via www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl