Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 04 december 2014 Provincie Noord-Holland investeert in 2015 bijna 50 miljoen euro in groen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op 2 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het Programma Groen 2015-2019 vastgesteld. GS willen in 2015 bijna 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor groene projecten. Het Programma Groen 2015-2019 (PG) vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. In het PG, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen.

Gedeputeerde Jaap Bond: "Ook in 2015 willen we een flinke impuls geven aan de uitvoering van de doelen in de Agenda Groen, zoals het onverkort aanleggen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS), het treffen van maatregelen in Natura2000-gebieden en diverse recreatieve projecten. Dat is belangrijk, want het groen op de kaart van Noord-Holland draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk leefomgeving."

Provinciale Staten nemen naar verwachting in februari 2014 een besluit over het Programma Groen.

Overzicht projecten

Het Programma Groen biedt een overzicht van de voortgang met betrekking tot de realisatie van groene projecten waar de provincie aan bijdraagt of die ze zelf uitvoert. In het PG 2015-2019 zijn diverse NNN-projecten opgenomen. Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden (het Europese netwerk van natuurgebieden), recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden, onder andere door het aanleggen van fietsbruggen en recreatieve fiets- en wandelroutes.

Zie www.noord-holland.nl voor het volledige Programma Groen. Via een handige kaartviewer is tevens te zien aan welke groene projecten en plannen de provincie in uw eigen regio (mee)werkt.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl