Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 04 december 2014 Transformatorstation Kop van Noord-Holland naar Agriport - Informatieavond 16 december 2014 (Wieringermeer)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Om het bestaande energienetwerk in de Kop van Noord-Holland ook in de toekomst robuust te houden, moet het worden versterkt en uitgebreid met een transformatorstation in de omgeving van Middenmeer.

De provincie is samen met TenneT, Liander en de gemeente Hollands Kroon, op zoek naar een locatie voor dat transformatorstation. Uit de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding Noord-Holland Noord, die op 2 december 2014 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, blijkt dat de meest kansrijke plekken zich bevinden op het bedrijventerrein van Agriport.

Om de netuitbreiding ruimtelijk mogelijk te maken zal de provincie een inpassingsplan (PIP) opstellen. In het voorjaar van 2014 stelden Gedeputeerde Staten een startnotitie vast waarin acht potentiële zoekgebieden bepaald werden.

Van die acht locaties zijn er na de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding, nog twee over. De komende tijd wordt binnen de twee zoekgebieden op Agriport één locatie gezocht waarop het provinciaal inpassingsplan zich zal richten. Gedeputeerde Staten zullen het ontwerp inpassingsplan begin 2015 vaststellen en na vaststelling door Provinciale Staten, ter inzage leggen.

Informatieavond

Op 16 december 2014 zal gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Tjeerd Talsma, het proces rondom het inpassingsplan toelichten op een informatieavond in het Van der Valk hotel Wieringermeer. Op deze avond is ook gelegenheid om in gesprek te gaan met TenneT en Liander en vragen te stellen over het 150/20 kV transformatorstation en de benodigde tracés voor de 150 kV kabelverbindingen naar de omliggende bestaande transformatorstations. De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur. Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd.

Meer informatie over de netuitbreiding staat op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl