Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 12 december 2014 Waterinnovaties in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Satellieten gebruiken voor waterbeheer, septic tanks voor hergebruik van regenwater en een slim idee om op het juiste moment en plek zoetwater te hebben. Deze 3 ideeën hebben een prijs gewonnen met hun inzending om op een innovatieve manier de zoetwatervraag in Noord-Holland (verder) te beperken.

Op donderdag 11 december 2014 hield de provincie Noord-Holland de waterinnovatie-conferentie 'WaterinnovatioNH'. Tijdens de conferentie werden de laatste innovaties in Noord-Holland gepresenteerd op het gebied van duurzaam water(her)gebruik, bescherming tegen overstromingen, watertechnologie, governance en de financiering van innovaties. Ook werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag.

Gedeputeerde Water, Joke Geldhof: "Noord-Holland is aan bijna alle kanten omgeven door grote wateren en ligt voor meer dan de helft onder NAP ligt. Het is een heuse Waterinnovatietuin: het ideale toepassingsgebied voor innovaties op het gebied van kust- en dijkversterkingen, zuinig omgaan met zoetwater en verbetering van de waterkwaliteit. Cruciaal daarbij is samenwerking tussen beleidsmakers, bestuurders uit het bedrijfsleven en experts van kennisinstellingen. Daarom hebben we samen met onze waterpartners en de Topsector Water deze conferentie georganiseerd."

Winnaars zoetwater-prijsvraag

Tijdens de conferentie werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag 'Bedenk een innovatieve manier om de zoetwatervraag in Noord-Holland (verder) te beperken'. Door sociaal-economische ontwikkelingen stijgt de vraag naar zoet water. Hierdoor is het onzeker of in de toekomst altijd op alle plekken in elke behoefte aan zoet water kan worden voorzien.

In de categorie Bedrijfsleven ging de eerste prijs naar Acacia Water en de Kring Noordelijk Zandgebied met het innovatieve idee 'Inlaat op Maat'. Inlaat op Maat zorgt voor een slimmer operationeel waterbeheer en maakt het mogelijk dat de juiste hoeveelheid zoetwater op de juiste locatie en het juiste moment aanwezig is, door het bij elkaar brengen van gebruikers (met name agrariërs) en waterbeheerders.

In de categorie Studenten ging de eerste prijs naar Arjan Zonneveld (Vrije Universiteit Amsterdam) met het innovatieve idee om satellieten te gebruiken voor waterbeheer. De tweede prijs voor studenten ging naar Rob den Boer (Van Hall Larenstein) met een innovatief idee om water in huishoudens te besparen, door septic tanks om te bouwen om regenwater in op te vangen voor hergebruik.

De winnaars en de overige 11 inzendingen staan verderop op deze website www.noord-holland.nl

Samenwerken en kennisdelen

Noord-Holland heeft te maken met veel uitdagingen op watergebied vanwege haar bijzondere geografische ligging: omsloten door drie grote wateren (Noordzee, IJsselmeer, Wadden) en voor meer dan de helft onder NAP. Het gaat om wateropgaven zoals het inrichten van overstromingsgevoelige gebieden, de beschikbaarheid van zoetwater, grote dijkversterkingen (o.a bij Markermeer), verbetering van de waterkwaliteit en behoud van veen. Deze wateropgaven hebben in Noord-Holland geleid tot een grote diversiteit aan innovatieve aanpakken, die op de conferentie aan de orde kwamen. De meeste daarvan zijn tot stand gekomen in de 'gouden driehoek' overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarom is tijdens 'WaterinnovatioNH' volop ruimte geboden voor samenwerking, verbindingen leggen en kennisuitwisseling.

De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Topsector Water, Rijkswaterstaat en de Noord-Hollandse waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl