Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 december 2014 Poldertje Wassenaar op Texel, brakgebied met kansen

Staatsbosbeheer Texel logoBron: Staatsbosbeheer Texel - door Erik van der Spek - Staatsbosbeheer stelt poldertje Wassenaar beschikbaar voor een proef met brak water. Dit levert voordelen voor natuur, economie en de omgeving. Het poldertje Wassenaar is ontstaan toen in 1938 een inlaagdijk (reservedijk) achter de oude zeedijk van de Polder Eierland (1835) is gelegd. Bij een storm in 1936 verdween de Polder de Volharding aan de zuidoost kant in zee. Bij de latere dijkversterkingen werd de inlaagdijk de hoofddijk. Onder de oude dijk kwelt zeewater naar binnen. Het grondwater en het water in de sloten is hierdoor brak.

Brakwater hoort bij de Nederlandse Delta, maar is door inpoldering en steeds betere dijken een sluizen zeldzaam geworden. Dat geldt dus ook voor de natuur die erbij hoort. Extra bijzonder is dat binnen Polder Wassenaar zoute kwel uit de Waddenzee en zoete kwel uit de duinen elkaar ontmoeten. Het staat al lang op het wensenlijstje van Staatsbosbeheer om de aanwezige potenties meer kans te geven.

Zoete kwel

In het noordwesten van Wassenaar is er sprake van zoete kwel van uit de Eierlandse duinen. Op delen van het grasland komt deze kwel nu niet binnen het bereik van de planten die er groeien. Op een klein puntje is nu bloemrijk hooiland met orchideeën te vinden. Verkennend onderzoek geeft aan dat door delen van het grasland te plaggen dit kan worden uitgebreid. Via een slootje ontmoet dit zoet water het brakke water ten zuidoosten van de strook lage duintjes.

Zoute kwel

In het zuidoostelijke deel is het water brak. In de begroeiing van het grasland is dit nauwelijks terug te vinden. Door dit grasland deels af te graven kan het brakke grondwater worden opgezocht en krijgen verschillende planten en dieren die onder brakke omstandigheden leven, kans om zich hier te vestigen. Ook is het mogelijk om hier naar voorbeeld van het werk van de collegaís van Natuurmonumenten bij Utopia in deze brakke omgeving broedgebied voor strandbroeders te realiseren. Iets wat in het verleden hier niet is gelukt, doordat er te weinig ondiep brakwater aanwezig was.

Proef binnendijkse kokkelteelt

Staatsbosbeheer wil al een lange tijd de beschreven kansen benutten. Voorlopig vragen echter andere projecten onze aandacht. Toen we hoorden dat er een plek gezocht werd voor een praktijkproef met binnendijkse kokkelteelt, is, grepen wij deze kans aan.

De proef wordt zo opgezet dat het ingelaten zeewater gescheiden blijft van het brakwatersysteem. Ook is duidelijk dat er geen forse ingrepen in het landschap nodig zijn om deze proef te realiseren. Staatsbosbeheer kan het gebied dus voor deze proef beschikbaar stellen. Staatsbosbeheer draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van nieuwe economische kansen in het Waddengebied en aan de gewenste ontwikkeling van Texel als kennis eiland.

Polder Wassenaar is vanaf de buitendijk en het Noord-Hollandpad op de Deltadijk goed te overzien, iedereen kan hier meegenieten zonder de natuur te storen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl