Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 29 januari 2015 Nieuw transformatorstation op terrein Agriport

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden.

De uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het bouwen van een nieuw transformator-station is nodig om de levering van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland te waarborgen en voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer op het elektriciteitsnet.

Vanaf 23 februari 2015 tot en met 6 april 2015 ligt het ontwerp inpassingsplan waarin de plannen voor het transformatorstation en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk staan beschreven, ter inzage bij de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Opmeer, Schagen, Medemblik en Den Helder.

Eind maart 2015 is er een informatiebijeenkomst waar het ontwerp inpassingsplan wordt toegelicht. Dit is een vervolg op de algemene informatieavond die vorige maand (16 december 2014) heeft plaats gevonden in Wieringerwerf.

Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Hiermee wordt de bouw van een transformator-station en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk ruimtelijk mogelijk gemaakt. Tijdens de terinzageleggingsperiode kan iedereen een zienswijze indienen over het plan.

Het ontwerp ligt ter inzage bij de provincie en de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Opmeer, Schagen, Medemblik en Den Helder.

Na de terinzagelegging worden alle ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt het ontwerp eventueel aangepast. Het provinciaal Inpassingsplan wordt vervolgens samen met de Nota van Beantwoording (waarin de antwoorden op de ingediende zienswijzen staan beschreven) behandeld in het college van Gedeputeerde Staten, de commissie Ruimte & Milieu en vervolgens vastgesteld door Provinciale Staten.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl