Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 13 februari 2015 Noord-Holland: GS-voorstel voor aanpassing amendement geluidsbelasting windturbines

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben Provinciale Staten (PS) laten weten dat een amendement over de geluidsbelasting door windturbines in de huidige vorm niet uitvoerbaar is.

GS hebben bij het aannemen van het amendement, op 15 december 2014, aangegeven om samen met PS te willen kijken naar de gevolgen en wat de mogelijke alternatieven zijn. Dit heeft geleid tot een aangepast voorstel met vier varianten dat op 12 februari 2015 tijdens de Statencommissie Ruimte en Milieu (R&M) wordt besproken.

Variant b is nu uitgewerkt. Deze variant gaat over de bepaling met betrekking tot het geluid dat windturbines in stille gebieden mogen maken. Deze bepaling staat nu in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en voorgesteld wordt om dit uit de PRV te halen en op te nemen in de Provinciale Milieu Verordening (PMV). Op deze manier worden de kaders voor de maatwerkregeling voor geluid in de juiste verordening opgenomen (milieuverordening), is het juridisch haalbaar en is het amendement uitvoerbaar. Deze aanpassing heeft geen (directe) gevolgen voor de bewoners van de voorlopige windturbinelocaties. Wel wordt er in deze variant in stillere gebieden naar maatwerk gezocht.

Bij de derde variant (variant c) wordt op een aangepaste kaart aangegeven wat de consequenties zijn van het plaatsen van windturbines op een afstand van minimaal 600 meter (in plaats van 500 meter) ten opzichte van gevoelige objecten. Dit betekent dat de locaties Bobeldijk en de "Oude Trambaan"/Jan Eikenvaart in de Wieringerwaard niet meer in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines.

Besluitvormingsprocedure

GS hebben PS per brief over het voorstel tot aanpassing van het amendement geïnformeerd. Het voorstel wordt 12 februari 2015 besproken in de extra Statencommissie R&M. Na bespreking zal het college een voordracht voorbereiden voor de Statenvergadering van 2 maart a.s. Wanneer PS met het voorstel van GS akkoord gaan, wordt de gewijzigde PRV samen met de gewijzigde beleidsstukken officieel vastgesteld en half maart 2015 bekendgemaakt.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl