Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 12 maart 2015 Den Helder groeit als kenniscentrum van Noordzee

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De maritieme potenties van de Helderse regio blijven groeien. De kwaliteit van het kennis- en onderwijsklimaat in Den Helder is er de afgelopen jaren flink versterkt, onder meer door de inzet van het Ontwikkelingsfonds Marien, Maritiem en Milieutechnisch Kenniscluster. Dit M3-fonds heeft de afgelopen jaren flink bijgedragen in opleidingen, onderzoek, faciliteiten en samenwerkingsverbanden.

De gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zijn tevreden over de resultaten van het fonds. Een van de belangrijkste effecten was de oprichting van de Maritime Campus Netherlands (MCN) waarin onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid samenwerken aan de vorming van een succesvol Maritiem Kenniscluster en het mede daardoor ontsluiten van de mariene, maritieme en milieutechnologische mogelijkheden van de Helderse regio.

Projecten M3-fonds

Hieronder enkele andere projecten die mede door het M3-fonds mogelijk zijn gemaakt:

Kopklas Petrochemie en offshore

een nieuwe, unieke opleiding voor de sectoren olie- en gasindustrie on- & offshore, chemie en petrochemie door het ROC Kop van Noord-Holland en in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Invasive Species

Een onderzoek van TNO en Imares naar de risico's en beheersbaarheid van ongewenste invasie van aangroeiorganismen via scheepsrompen in de Noordzee en Nederlandse havens.

KIA wind op zee

Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft Den Helder aangewezen als de plaats voor het Kenniscentrum Wind op Zee. MCN/stichting Energyport schreef het sectorplan Wind Energy Offshore (KIA-windplan). Hierin staat alles wat er in Nederland op het gebied van Offshore Wind gebeurt en wat er verder zou kunnen en moeten gebeuren.

Testfaciliteit zoetwaterballasttanks

Door het realiseren van deze faciliteit door Imares wordt het onderscheidend vermogen van de Helderse regio versterkt en een bijdrage geleverd aan de kennisinfrastructuur. Het trekt naar verwachting nationaal en internationaal onderzoek naar Den Helder.

Versterking van het maritieme onderwijsaanbod

Werkgevers en kennisinstellingen gaven aan behoefte te hebben aan meer onderwijsaanbod op het gebied van MBO+ havenlogistiek, MBO+ kust en zeemanagement en TOP-onderwijs hoog- en laagspanning en veiligheid. Door een bijdrage van het M3-fonds heeft het ROC hier met haar partners gehoor aan kunnen geven.

Verkenning Kenniscentrum Noordzee

Den Helder is een prima locatie om een Kenniscentrum Noordzee te vestigen. Dat blijkt uit onderzoek van ASCC. De combinatie van de reeds aanwezige onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden en ondernemingen is uniek, maar, zegt het onderzoek, dat mag wel wat nadrukkelijker in beeld gebracht worden.

En aan dat laatste wordt hard gewerkt. De stad en de regio zijn rijk aan scholen, opleidingen, bedrijven en onderzoeksinstellingen die steeds vaker samen optrekken, met mooie resultaten. Den Helder is hard op weg hét kenniscentrum van de Noordzee te worden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl