Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 april 2015 Noord-Holland stemt in met landelijke stikstofaanpak

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben aan staatssecretaris Dijksma laten weten dat zij instemmen met de landelijke stikstofaanpak. Met deze aanpak wordt de achteruitgang van stikstofgevoelige natuur voorkomen en is uitbreiding van activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden weer mogelijk.

Met het akkoord - ipo.nl/publicaties/provincies-stemmen-met-uitvoeringsprogramma-pas/ van Noord-Holland en de andere provincies, kan het Rijk de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 juli 2015 in werking laten treden.

Gedeputeerde Jaap Bond: 'Het is geweldig dat de PAS er nu eindelijk komt. Het heeft lang geduurd, maar ondernemers kunnen nu weer verder en de natuur krijgt de broodnodige impuls'.

De duinen en veel andere Natura 2000-gebieden in Noord-Holland worden via de lucht overbelast met stikstof, voornamelijk afkomstig uit landbouw, verkeer en industrie. Deze overbelasting vormt een ernstige bedreiging voor de beschermde natuur. Daarom werd het de laatste jaren steeds lastiger en sinds kort vrijwel onmogelijk om vergunningen te krijgen voor nieuwe ontwikkelingen die gepaard gaan met een toename aan stikstofbelasting.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS )ontstaat er 'ontwikkelingsruimte' voor de agrarische sector en voor andere sectoren die stikstof uitstoten in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Begin dit jaar bleek al dat er in Noord-Holland in de meeste gebieden voldoende ontwikkelingsruimte ontstaat voor de geraamde behoefte. In enkele gebieden was lokaal nog sprake van een tekort: Polder Westzaan, het Noordhollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid.

Daar is op verzoek van de provincie naar gekeken. Gelukkig kunnen deze tekorten sterk worden teruggebracht. Daarmee voldoet de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS )voor Gedeputeerde Staten (GS) aan haar dubbeldoelstelling: het tegengaan van verslechtering van de natuur én het bieden van voldoende ontwikkelingsruimte.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS )steunt op twee pijlers om de Natura 2000-doelen zeker te stellen: daling van de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) en het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals het aanleggen van stuifkuilen en het verwijderen van begroeiing. Een deel van de daling mag worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten (de ontwikkelingsruimte).

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS )levert de onderbouwing dat de natuurdoelen daardoor niet in gevaar komen. Dit maakt de vergunningverlening een stuk eenvoudiger.

Het Rijk stelt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS )definitief vast. Vanaf 1 juli 2015 is er weer ruimte om vergunningen voor nieuwe ontwikkelingen af te geven.

De PAS-maatregelen worden opgenomen in de beheerplannen die het Rijk en de provincies voor de Natura 2000-gebieden maken. De provincie organiseert naar verwachting eind dit jaar informatiebijeenkomsten voor de gebieden waar zij het beheerplan voor opstelt.

Meer informatie over de PAS is te vinden op de website pas.natura2000.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl