Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 21 mei 2015 Provincie Noord-Holland: Nu ook subsidie voor agrarisch waterbeheer

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Voor agrarisch natuur- en waterbeheer is de komende zes jaar € 37,3 miljoen subsidie beschikbaar. Dit staat in het Natuurbeheerplan voor 2016, dat de provincie Noord-Holland heeft vastgesteld. De komende zes jaar is voor collectief agrarisch natuurbeheer € 32,8 miljoen beschikbaar en voor het eerst ook € 4,5 miljoen voor collectief agrarisch waterbeheer. De waterbeheersubsidies worden via de provincie betaald door de waterschappen in Noord-Holland: Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Amstel Gooi en Vecht en door de Europese Unie. De EU financiert de helft.

Agrarisch natuur- en waterbeheer versterkt de natuur

De subsidies dragen bij aan het versterken van de natuur en behoud van biodiversiteit. Agrariërs kunnen hun percelen bijvoorbeeld aantrekkelijker maken voor weidevogels. Met de subsidies voor waterbeheer kunnen agrariërs bijvoorbeeld riet aanleggen om water te zuiveren dat naar een sloot loop of de bodemstructuur verbeteren zodat die meer water kan vasthouden.

Subsidie aanvragen bij de provincie van 1 juni 2015 tot 1 juli

Subsidieaanvragen voor collectief agrarisch natuur- en waterbeheer kunnen bij de provincie worden ingediend van 1 juni 2015 tot en met 30 juni 2015. Sinds 2014 kunnen agrariërs alleen samen via een agrarisch collectief subsidie aanvragen. Door het natuurbeheer collectief te organiseren kunnen beheerders betere resultaten bereiken.

Natuurbeheerplan: welk soort subsidie voor welk perceel

Het Natuurbeheerplan beschrijft de natuurdoelen voor de provincie Noord-Holland.

Ook staat erin voor welke percelen natuurbeherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidies kunnen aanvragen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur. Het vastgestelde Natuurbeheerplan en de kaarten die bij het plan horen zijn in te zien op de website http://www.noord-holland.nl/natuurbeheerplan

Meer informatie

Informatie over het aanvragen van subsidies voor natuurbeheer is te vinden op http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies/Actuele-subsidieregelingen.htm van de provincie Noord-Holland en op www.portaalnatuurenlandschap.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl