Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 02 juli 2015 Provincie Noord-Holland blijft investeren in groen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) willen onverminderd doorgaan met het realiseren van de provinciale groene ambities, zoals de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en het treffen van maatregelen in Natura 2000-gebieden.

Ook willen GS het groen in Noord-Holland verder toegankelijk maken voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten.

De ambities staan in het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016-2020 (PMG) dat GS hebben vastgesteld. In het PMG geeft de provincie aan welke projecten geld krijgen en van welke subsidieregelingen gebruik kan worden gemaakt. Het PMG wordt jaarlijks geactualiseerd en vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2015 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.

GS hebben ook de Uitvoeringsregeling Groen op enkele onderdelen aangepast.

Hierdoor kan er bijvoorbeeld meer en eenvoudiger subsidie voor Toeristische Overstappunten worden aangevraagd.

Het concept PMG 2016-2020 wordt, net als eerdere jaren is gedaan, voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissies en andere betrokken partners zoals gemeenten en natuurorganisaties.

Voor de uitvoering van het PMG 2016-2020 is voldoende budget beschikbaar. In november 2015 wordt het PMG door Provinciale Staten vastgesteld en staat vast hoe het budget voor groen de komende jaren verdeeld wordt.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunnen bewoners en bezoekers genieten van het groen in de omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van de inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Het Programma Groen 2016-2020 is te downloaden via www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl