Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 09 september 2015 Noord-Holland: Afspraken voor voldoende zoetwater

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Nederland heeft dankzij zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. Gedeputeerde Cees Loggen ondertekende met minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en andere partijen concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen.

Noord-Holland kan nu daadwerkelijk aan de slag met de verschillende zoetwatermaatregelen. Zo krijgt het IJsselmeer een buffer van 20 centimeter in het waterpeil, waaruit omliggende regio's kunnen putten voor zoetwater. Voor de verschillende maatregelen komt € 150 miljoen beschikbaar uit het Deltafonds.

Gedeputeerde Cees Loggen: "Zoetwater is van groot belang, bij waterbeheer en ook bij ruimtelijke ordening, recreatie, natuurbeheer en economie. Water stroomt immers overal. Water verbindt maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken met elkaar. Dat vraagt om samenwerking. De provincie Noord-Holland gaat de komende jaren met bekende en nieuwe partners werken aan integrale, innovatieve oplossingen om ook in de toekomst over voldoende water te kunnen beschikken."

Zoetwatervoorraden

De uitdagingen op gebied van zoetwater verschillen per regio, en dus zijn de gemaakte afspraken maatwerk. Naast het flexibele waterpeil in het IJsselmeergebied gaat het rivierengebied bijvoorbeeld de fruitteelt efficiënter beregenen. Daarnaast wordt de capaciteit van verschillende watergangen, zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Oude- en Leidsche Rijn en Noordervaart, uitgebreid. Daarnaast worden er in Zeeland zoetwatervoorraden in de bodem aangelegd waaraan 's zomers water kan worden onttrokken.

Zes bestuursovereenkomsten

In de zes bestuursovereenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de financiering, planning, uitvoering en verantwoording over de programmering van zoetwatermaatregelen voor 2016 en verder. De ondertekening van deze overeenkomsten is een mijlpaal in de uitvoering van het vorig jaar aangenomen Deltaprogramma. Met de ondertekening wordt invulling gegeven aan de deltabeslissing Zoetwater. Dit is een van de vijf deltabeslissingen die zijn verankerd in het Nationaal Waterplan en die moeten bijdragen aan een toekomstbestendig waterbeleid van Nederland.

Investeringen

Het totaal aan investeringen voor de maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater bedraagt € 365 miljoen voor de periode 2015 tot 2021. Hiervan komt € 150 miljoen uit het Deltafonds. De verschillende regio's zorgen voor het overige deel van de financiering.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl