Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 09 oktober 2015 Provincie Noord-Holland in gesprek over energietransitie in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland heeft een eerste aanzet gedaan voor een nieuwe beleidsagenda energietransitie. De komende maanden gaat de provincie in gesprek met externe partners om antwoord te krijgen op de vraag: hoe kunnen we duurzame energieontwikkelingen (nog beter) intensiveren en versnellen?

Gedeputeerde Ralph de Vries: "Het huidige beleid loopt af en zijn er afspraken over energietransitie op Europees, nationaal en regionaal niveau. De provincie heeft zich hieraan gecommitteerd en heeft hierin een rol. Die rol willen wij zo effectief mogelijk invullen. Hoe kunnen we duurzame energieontwikkelingen (nog beter) intensiveren en versnellen? Welke instrumenten kunnen we daarvoor het beste inzetten? Waar liggen kansen en welke onderwerpen moeten we als eerste oppakken? Hoe zit het met de kosten en baten en wat is de impact op de ruimte? Hierover gaan wij in gesprek met gemeenten, bedrijven en (samenwerkende)particulieren die ook zelf hun duurzaamheidsambities hebben opgeschroefd."

Zonneparken

Energietransitie gaat over energiebesparing en energieproductie. Een van de onderwerpen die worden opgepakt zijn zonneparken. Zonneparken (grote aaneengesloten gebieden met zonnepanelen) zijn een kansrijke manier om schone en duurzame energie op te wekken. Ze nemen echter ook veel ruimte in beslag. De provincie wil zonne-energie stimuleren, maar ook voorkomen dat er in het buitengebied een wildgroei aan zonneparken ontstaat. Daarom gaat ze samen met gemeenten, experts en initiatiefnemers werken aan een ruimtelijk beleidskader voor zonneparken. Ook wordt bekeken of er gewerkt gaat worden met proefprojecten (pilots). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een plan van aanpak hiervoor vastgesteld.

Ambitie

Met de agenda energietransitie wordt invulling gegeven aan de ambities die staan in het coalitieakkoord 'Ruimte voor groei': De provincie Noord-Holland zet zich in om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Energie moet duurzaam opgewekt worden, waarbij wordt ingezet op verschillende bronnen.

Daarnaast wordt de eigen organisatie op een zo verantwoord mogelijke wijze energieneutraal gemaakt. De provincie zet zich in op het besparen van energiegebruik door oplossingen in de gebouwde omgeving te blijven stimuleren.

De verwachting is dat de Beleidsagenda Energietransitie begin 2016 wordt vastgesteld.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl