Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 15 oktober 2015 HHNK: Najaarstoezichtacties voor schoon en gezond water

HHNK logoBron: HHNK - Voor schoon, gezond oppervlaktewater voeren we vanaf dit najaar weer diverse toezichtacties uit op agrarische ondernemers en particulieren. We doen dit in wisselende samenwerking met andere toezichthoudende instanties.

Met de acties willen we voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. De meeste agrariërs spannen zich hier al flink voor in, soms kan het nog beter. De flora en fauna in en om de sloot zijn gebaat bij een schone sloot.

Drie verschillende acties

1. Luchtsurveillance op veldbespuitingen

Vanuit de lucht houden we met een vliegtuig in de gaten of er niet te dicht in de buurt van sloten met gewasbeschermingsmiddelen is gespoten waardoor ze in de sloot komen. De gewasbeschermingsmiddelen worden door agrarische ondernemers en ook door particulieren gebruikt. De controle op het gebruik van de middelen doen we samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de milieupolitie Noord-Holland Noord.

2. Zelfscans en controle opslag van mest en composteren

Om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen weglekken, zijn er richtlijnen voor de opslag van agrarische bedrijfsstoffen zoals mest en voor het composteren. We hebben gezamenlijk met gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), de milieupolitie, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zelfscans ontwikkeld voor agrarische ondernemers zodat ze zelf kunnen controleren of de opslag van agrarische stoffen of het composteren goed gaat (u vindt de scans onderaan deze pagina). Ook krijgen ze krijgen praktische tips om hun opslag te verbeteren. In de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon controleren we de opslag de komende tijd samen met RUD NHN en de milieupolitie.

3. Controle erf bloembollentelers

De derde toezichtactie betreft het erf en de sloot rondom bloembollenbedrijven.

Ter plaatse bekijken we samen met de ondernemer hoe deze het ongemerkt lozen van stoffen van zijn erf naar de sloot kan voorkomen. Een aantal praktische oplossingen zijn door bollentelers zelf bedacht in het gezamenlijke project 'Schoon erf, schone sloot', een samenwerkingsproject van HHNK met de sector (KAVB, LTO), gewasbeschermingsmiddelenleveranciers en groothandel om lozing van het erf via de put naar de sloot te voorkomen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl