Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 oktober 2015 Noord-Holland: Openstelling natuursubsidies van ruim € 5,7 miljoen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Subsidieaanvragen voor particulier natuurbeheer kunnen voortaan het hele jaar door worden ingediend. De provincie Noord-Holland geeft belangstellenden zo meer ruimte voor het opstellen van goede aanvragen en maakt de subsidie toegankelijker.

De provincie heeft daarnaast een overgangsregeling gemaakt voor agrarische beheerders met doorlopende verplichtingen in de oude regeling.

Gedeputeerde Talsma: "We blijven in natuur investeren en maken het voor agrariërs makkelijker aanvragen voor particulier natuurbeheer in te doen. We zetten in op 250 ha nieuwe natuur per jaar. Met particulier natuurbeheer kunnen we stappen zetten in het afronden van het Natuurnetwerk Nederland. Kortom: meer natuur en het beheer op orde."

Openstelling subsidies

Gedeputeerde Staten (GS) stellen ruim € 5,7 miljoen subsidie voor natuur beschikbaar en € 1,6 miljoen niet aangevraagde subsidie komt opnieuw beschikbaar. GS trekken verder tot eind 2016 € 4,5 miljoen uit voor nieuw particulier natuurbeheer (SKNL). Een aanvraag hiervoor kan samen met een pre-toets ingediend worden bij de provincie. Daarnaast is bijna € 2,3 miljoen beschikbaar voor het continueren van natuurbeheer en € 0,6 miljoen extra voor aanvragen uit 2014 die niet gehonoreerd konden worden. Eerder dit jaar trokken GS al € 32,8 miljoen uit voor collectief agrarisch natuurbeheer voor de komende zes jaar en voor het eerst € 4,5 miljoen voor collectief agrarisch waterbeheer, samen met de Noord-Hollandse waterschappen.

Natuurbeheerplan Noord-Holland aangepast als overgangsregeling

Voor agrarische natuurbeheerders die op grond van de oude regeling beheren en niet kunnen overgaan naar beheer met collectieven is het Natuurbeheerplan aangepast. Dit plan beschrijft waar natuurbeheer kansrijk is en voor welke percelen subsidie kan worden aangevraagd. Voor weide- en akkervogels zijn die kansen in een kleiner gebied komen te liggen. Voor beheerders met doorlopende contracten die buiten de nieuwe grenzen vallen is er nu een overgangsregeling waarmee beheer op grond van het vorige natuurbeheerplan ook in 2016 mogelijk is.

Aanvraag functiewijziging en inrichting het hele jaar door

Subsidieaanvragen voor natuurbeheer kunnen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) worden gedaan van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015.

Agrariërs kunnen hun aanvraag tot en met 15 december 2015 indienen via hun gebiedscoördinator.

Subsidieaanvragen voor functiewijziging en inrichting kunnen voortaan het gehele jaar gedaan bij de provincie ingediend worden. Daar moet wel een pre-toets van de provincie bij zitten.

Meer informatie

Het vastgestelde Natuurbeheerplan, de bijbehorende kaarten en de subsidieregelingen zijn in te zien op de website van de provinciel. Algemene Informatie over subsidies voor beheer van natuur en landschap te vinden op www.portaalnatuurenlandschap.nl.

De regelingen zijn mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dι site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl