Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 16 oktober 2015 Provincie Noord-Holland investeert in meer en sterkere natuur

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor de aanleg van nieuwe natuur. Ook stelt de provincie € 2,8 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer in de komende zes jaar.

Gedeputeerde Talsma: "We blijven in natuur investeren en maken het voor agrariërs makkelijker aanvragen voor particulier natuurbeheer te doen. We zetten in op 250 ha nieuwe natuur per jaar. Met particulier natuurbeheer kunnen we stappen zetten in het afronden van het Natuurnetwerk Nederland. Kortom: meer natuur en het beheer op orde."

Voor de aanleg van nieuwe natuur stelt de provincie in 2015 € 1,2 miljoen beschikbaar en in 2016 € 3,3 miljoen. Voor natuurbeheer trekt de provincie voor de komende zes jaar € 2,45 miljoen subsidie uit voor beheerders als Goois Natuurreservaat en Landschap Noord-Holland. Voor 2016 is nog € 350.000 beschikbaar voor agrariërs met contracten onder de oude systematiek.

Nieuwe systematiek per 1 januari 2015 2016

Vanaf 2016 vragen agrariërs subsidie voor natuurbeheer niet meer individueel aan, maar via een collectief. Het doel van deze werkwijze is een effectievere inzet van subsidies. Eerder dit jaar trok de provincie al € 32,8 miljoen uit voor collectief agrarisch natuurbeheer voor de komende zes jaar en voor het eerst € 4,5 miljoen voor collectief agrarisch waterbeheer, samen met de Noord-Hollandse waterschappen.

De provincie versterkt de natuur en het leefklimaat

Noord-Holland herbergt veel (landbouw-)gebieden die waardevol zijn voor de natuur en als landschap. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het behouden en verder ontwikkelen daarvan. Dit zorgt voor het behoud van biodiversiteit en een beter leefklimaat.

Meer informatie

Het Natuurbeheerplan beschrijft de natuurdoelen voor Noord-Holland en voor welke percelen grondeigenaren subsidies kunnen aanvragen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur. Informatie over het aanvragen van subsidies voor natuurbeheer en over het Natuurbeheerplan is te vinden op de website van de provincie en op www.portaalnatuurenlandschap.nl

De regelingen zijn mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dι site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl