Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 25 november 2015 Informatieavonden over Natura 2000-beheerplannen Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone vanaf eind november 2015

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Vanaf eind november 2015 organiseert het Rijk informatieavonden over de ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied. Op 30 november 2015 vindt de bijeenkomst plaats over het ontwerpbeheerplan Texel. Op 11 december 2015 vindt de informatiebijeenkomst plaats over de ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone.

In de plannen staat onder meer welke maatregelen de komende zes jaar getroffen worden om de beschermde natuur in deze gebieden te beschermen. Tijdens de bijeenkomst informeren specialisten over de geplande herstel- en beschermingsmaatregelen, de consequenties voor vergunningverlening en het toekomstige gebruik van het natuurgebied.

Door Natura 2000 wordt onder andere de zeehond beschermd (foto Ger Tik)

De bijeenkomsten maken onderdeel uit van een serie bijeenkomsten die het Rijk organiseert over de ontwerpbeheerplannen voor alle Natura 2000-gebieden in het Waddengebied.

Rol provincie

Het Rijk heeft de beheerplannen in overleg met diverse partijen opgesteld, waaronder de provincie Noord-Holland. Aan de provincie is gevraagd om in te stemmen met de beheerplannen. In oktober 2015 heeft de provincie een akkoord gegeven voor de beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone. Naar verwachting neemt de provincie in december 2015 een besluit over het beheerplan voor Texel.

De provincie is in alle Noord-Hollandse gebieden verantwoordelijk voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op Texel krijgt de provincie ook een andere rol. Als het beheerplan helemaal rond is, gaat de provincie aan de slag met de uitvoering van de maatregelen.

Bijeenkomsten

De bijeenkomst over het beheerplan voor Texel vindt plaats op maandag 30 november 2015 van 19.45 – 22.00 uur in het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg.

De bijeenkomst over de beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone vindt plaats op vrijdag 11 december 2015 van 19.00 - 21.30 uur in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever. Tijdens deze bijeenkomst is het ook mogelijk om vragen te stellen over de beheerplannen van de andere Waddenzeegebieden.

Inspraak

Tijdens de bijeenkomsten kunnen er geen zienswijzen worden ingediend. Naar verwachting kan dat in januari, als de beheerplannen ter inzage worden gelegd.

De datum van de terinzagelegging wordt bekend gemaakt op www.natura2000.nl/inspraak .

Natura 2000

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Voor al deze gebieden stelt het Rijk of één van de provincies een beheerplan op. Meer informatie over de Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden vindt u op www.noord-holland.nl/natura2000

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl