Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 08 december 2015 Noord-Holland: Ruimtelijke kwaliteit uitgangspunt voor verdeling Wind op Land

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een verdeelprocedure voor de megawatts die beschikbaar zijn voor Wind op Land. Deze keuze houdt in dat er een rangschikking plaatsvindt op ruimtelijke kwaliteit.

GS stellen PS voor dat de aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied de hoogste prioriteit krijgen. GS nemen in december 2015 een definitief besluit.

De provincie Noord-Holland moet 685,5 megawatt mogelijk maken op het grondgebied van de provincie. Op dit moment is er nog 76 mw netto beschikbaar. Dit aantal MW kan nog wijzigen op grond van autonome ontwikkelingen (onder andere door vervanging van bestaande windturbines) en/of wijzigingen inzake de realisatie van Windpark Wieringermeer en/of de realisatie van windpark Westfrisia. De verdeling van deze megawatts vindt begin volgend jaar plaats als initiatiefnemers hun definitieve aanvragen voor windparken hebben ingediend.

De provincie verwacht dat er meerdere aanvragen zullen worden ingediend die samen meer dan 76 MW netto omvatten. Het is dus vrijwel zeker dat het aantal MW dat initiatiefnemers willen realiseren hoger is dan de restopgave. De vraag is dan ook hoe GS deze 76 MW moet gaan 'verdelen' onder de aanvragers: welke aanvragen worden verleend en welke geweigerd?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een verdeelprocedure uitgewerkt zoals volgorde van binnenkomst en loten. Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor een rangschikking op ruimtelijke kwaliteit.

Verdelingsprocedure

De ingediende windprojecten moeten voldoen aan de regels die zijn opgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Onderdeel van deze vereisten is een basistoets op ruimtelijke kwaliteit. Indien hieraan en de overige vereisten van de PRV is voldaan, en er voor meer megawatts aan projecten is aangevraagd dan er ruimte beschikbaar is, dan volgt een rangschikking. GS zien deze rangschikking het liefst gebeuren op basis van ruimtelijke kwaliteit. Projecten die zich kenmerken door een hogere mate van ruimtelijke kwaliteit komen hoger in de rangschikking. Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit.

De rangschikking is als volgt:

  1. NZKG (Haven en IJmond)-industrieel/sterk verstedelijkt gebied
  2. Alkmaar-Heerhugowaard / Den Helder / Diemen-Bloemendalerpolder / West-Friesland zuid-verstedelijkt gebied
  3. Waardpolder- en Groetpolder- agrotechnisch productielandschap
  4. Haarlemmermeer midden-verstedelijkte polder
  5. West-Friesland noord-relatief ongerept landschap

Voor het Noordzeekanaalgebied is een aantal (kansrijke) principe-aanvragen ingediend. De verwachting is dan ook dat het grootste deel van de opgave daar gerealiseerd kan worden.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl